Trenytt

Forbedrede resultater for Moelven

Moelven Industrier forbedret sitt driftsresultat for 3. kvartal med NOK 46 millioner sammenliknet med tilsvarende kvartal i fjor. Resultatforbedringen skyldes driftsforbedringer og mer tilfredsstillende markedsforhold. Resultatet før skatt ble NOK 12,5 millioner, mot et underskudd på NOK 32,3 millioner tredje kvartal 2013.

Les mer »

Norske Skog: Høy produksjon gir bedre konkurransekraft

Norske Skog fikk et underskudd etter skatt i tredje kvartal på NOK 192 millioner, mot et underskudd på NOK 114 millioner i andre kvartal og NOK 147 millioner i tredje kvartal 2013. Resultatet før skatt var NOK 40 millioner. Konsernets brutto driftsresultat (EBITDA) i tredje kvartal 2014 var på NOK 208 millioner, ned fra NOK 251 millioner i andre kvartal, men en bedring fra tredje kvartal 2013 på NOK 32 millioner. Nedgangen fra andre kvartal skyldtes forlenget oppstart av LWC-produksjonen ved Boyer og planlagt sommerstopp ved fabrikken i Skogn heter det i kvartalsmeldingen fra Norske Skog.

Les mer »

Borregaard Q3 2014: Rekordresultat for Performance Chemicals

Borregaards driftsinntekter endte på 1.003 mill. kroner (1.016 mill. kroner) i 
3. kvartal 2014. Driftsresultatet (EBITA) ble på 165 mill. kroner sammenlignet med 157 mill. kroner i tilsvarende kvartal i 2013 og 130 mill. kroner i foregående kvartal. Resultat før skatt endte på 153 mill. kroner (164 mill. kroner).

Les mer »

Ny prestisjekontrakt til Valutec

Europas største sagbruk, tyske Ziegler Holzindustrie, investerer nå i en ny kanaltørke fra Valutec. Det blir Valutecs andre leveranse til sagbruket, som i og med denne investeringen øker sin tørkekapasitet med 51.000 m3 i året, fremgår det av en pressemelding fra Valutec.

Les mer »

Softwoodkonferanse med betinget optimisme

Årets International Softwood Conference ble avholdt i Berlin 16. og 17. oktober. Konferansen var den 67. i rekken, og hadde over 180 deltagere fra 20 land. Vertskap og arrangør var den tyske organisasjonen for sagbruk og treindustri (DeSH) i samarbeide med den europeiske sagbruksorganisasjonen (EOS) og den europeiske trelasthandelsorganisasjonen (ETTF).

Les mer »

Verden trenger skogprodukter

De globale trendene går i skogproduktenes favør. For å sikre konkurransekraftig industri må rammebetingelser bedres og det må satses på utvikling innen verdiskapende nisjer. Gjennom en fersk markedsanalyse peker Pöyry på hvilke nisjer.

Les mer »

Nye tørker under bygging på Soknabruket

Valutec bygger nå to nye kanaltørker på Moelven Soknabruket, basert på en ordre undertegnet i vår. Prosjektet omfatter også Valmatics styringssystem til åtte eksisterende kammertørker på bedriften. Tørkene skal være klare for drift i begynnelsen av 2015.

Les mer »

Treindustrien skuffet over budsjettforslaget

Treindustrien finner ikke tiltak de ønsker seg i Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015. Bransjeforeningen forventer nå at Stortinget vil sørge for tiltak som fremmer bruk av fornybare ressurser, slik som trevirke, fremgår det av en melding fra bransjeforeningen.

Les mer »

Stor interesse for SKOG22

Det er stor og økende interesse for økt bruk og utnyttelse av skog som fornybart råstoff i mange sammenhenger. Dette gjelder ikke minst i forhold til de store utfordringene knyttet til klimakrisen og hvordan å få ned CO2-utslippene. I Statsbudsjettet blir SKOG22 trukket frem som en viktig prosess som skal gi innspill til fremtidig politikkutforming.

Les mer »