Trenytt

Sitkagran: best vekst – best økonomi

Skogen i Norge vokser som aldri før, ikke minst langs kysten. Skogvolumet i kyststrøk er firedoblet siden 1925, og i dag er det over 250 millioner kubikkmeter skog mellom Rogaland og Finnmark. Men selv om mange arter skogstrær vokser godt langs vår varme og fuktige kyst, kan ingen arter måle seg med sitkagranas  vekst og volum, melder Norsk institutt for skog og landskap.

Les mer »

Tømmerkaier i Telemark og Rogaland får statlig tilskudd

Landbruksdirektoratet har gitt tilsagn om tilskudd til to tømmerkaier i september. Herre i Bamble kommune (Telemark) får omlag 17 mill. kroner og Søndenåneset i Vindafjord kommune (Rogaland) får knappe 6 mill. kroner. Tilskudd til tømmerkaier ble første gang gitt i 2012. Til nå har ni kaier spredt langs kysten fra Buskerud til Nordland mottatt tilsagn om 77 mill. kroner. 

Les mer »

Rekordmange bedrifter søker SkatteFUNN

Langt flere bedrifter søker SkatteFUNN for sine innovasjonsprosjekter enn tidligere. I 2014 økte antall søknader i landbruks- og matsektoren med henholdsvis 50 prosent for skog og tre-sektoren og 14 prosent for jordbruk og mat-sektoren, melder Landbruks- og matdepartementet.

Les mer »

Massiv Lust fikk den første Nordiske treprisen

Massiv Lust ble tildelt den nyetablerte Nordiske treprisen under Forum Holzbau Nordic i Trondhjem. Selskapet fikk prisen fordi produksjonen deres bidrar til at det bygges mer i tre i Norden. Arkitekt og gründer Jørgen Tycho i Massiv Lust tok i mot prisen på vegne av vinneren.

Les mer »

Stort potensiale i norsk skog

– Vi har store mengder skog i Norge. Vi har klare utfordringer med å utvikle mer av ressursen til gode produkter. Innenfor skogbruket er Norge blitt en stadig større råvareeksportør.

Les mer »

Norsk rekord for båndsagblad

Under en test hos Bergene Holm Brandval oppnådde man en standtid på båndsagblad på 63 timer. Det ble under testen skåret en uke à to skift med Toolmarkets hardmetall båndsagblad, fremgår det av en pressemelding fra F. H. Verktøy.

Les mer »

Innovativ bruk av tre-database

Beskrivelser av bygg med innovativ bruk av tre er nå tilgjengelig på www.trefokus.no. «Byggeprosjekter med innovativ trebruk» gjør det lett for aktører i byggebransjen og andre interesserte å finne bilder og tegninger av innovative massivtreløsninger, samt beskrivelser av tekniske detaljer og kontaktpersoner for hvert bygg, heter det i en melding fra Treteknisk.

Les mer »

– Alt som kan lages av olje, kan lages av tre

Bioøkonomi –merk deg ordet, skriver Aftenposten under vignetten Innsikt. Det kan bli verdens neste industrieventyr. Dessuten er det langt mer miljøvennlig enn petroleumsøkonomien. Som eksempel på bioøkonomi i praksis bruker Aftenpostens Borregaards bioraffineri.

Les mer »

Trondheim som bylaboratorium for trebruk

Byplansjef Hilde Bøkestad mener det ligger et potensial i å løfte fram innovativ bruk av tre som ambisjon både for byintegrert campus og byutviklingen langs Kunnskapsaksen.  – Det vil kunne gi byen en unik karakter internasjonalt, generere ny virksomhet og skape et visjonært bylaboratorium som forener kunnskap, næringsvekst og byutvikling, sier Bøkestad.

Les mer »

SCA investerer i ny saglinje på Tunadal

SCA skal investere rundt SEK 500 millioner i en ny saglinje på Tunadals sågverk. Gjennom denne investeringen kommer produksjonen ved sagbruket til å kunne økes til 540.000 kubikkmeter skurlast av gran, fremgår det av en pressemelding fra SCA.

Les mer »