Trenytt

Millionstøtte til kompetanseutvikling

Tretorget på Kirkenær kan slippe jubelen løs etter at det mandag ble klart at næringsmiljøet får inntil 500.000 kroner i støtte fra Innovasjon Norge til kompetanseutvikling for mer bruk av tre. – Dette betyr svært mye for vårt næringsmiljø, sier daglig leder Ola Rostad.

Les mer »

Skognæringen sikret tilgang til Lierstranda!

Lier Kommune og eiendomsselskapet Eidos har nå besluttet å gi skognæringen tilgang til bruk av Lierstranda for utskiping av virke. NORSKOG har engasjert seg kraftig i saken. – Dette er en gledens dag for hele verdikjede i en stor og viktig skogregion, sier Gaute Nøkleholm i NORSKOG.

Les mer »

Tverrfaglige team styrker konkurransekraften

– Hvis norsk treindustri i fremtiden skal bli konkurransedyktig på pris innen større trebygg, må industrien etablere gode tverrfaglige team. I dag dominerer de europeiske leverandørene i det norske markedet. Slik trenger det ikke være i fremtiden. Dette sa rådgiver Thomas Orskaug ved Treteknisk under Treindustriens Tekniske Forenings julemøte.  

Les mer »

UPM og WWF Finland samarbeider om trebasert biodrivstoff

Det finske skogindustrikonsernet UPM og den finske avdelingen av Verdens Villmarksfond (WWF) har startet en dialog om statusen for trebasert flytende drivstoff i Finland. De har presentert en liste over felles mål som skal oppfylles for å promotere bærekraft, fremgår det av en pressemelding fra UPM.

Les mer »

Jartek begjært konkurs

Morselskapet til den finske produsenten av trelasttørker og andre sagbruksmaskiner, Jartek, har begjært selskapet konkurs. Dette ble meddelt onsdag 3. desember, melder woodnet.se.

Les mer »

Nytt messearrangement for masse- papir- og biobasert industri

Adforum, kjent for messer innen utstyr for masse- og papirindustrien, lanserer nå, i samarbeide med Mentor Communications AB i Sverige, to helt nye arrangement for masse-, papir- og biobasert industri. Arrangementene får navnene International Pulp & Paper Week og Bioeconomy Innovation Forum. Arrangementene vil første gang finne sted på Stockholmsmässan 24.–26. mai 2016, samme år som den neste SPCI-messen normalt ville blitt arrangert.

Les mer »

Ringsaker Industriservice overtar Odden Verksted

Etter to generasjoners drift av Odden Verksted AS gjennom over 60 år har dagens eiere inngått avtale med Ringsaker Industriservice AS om å overta Odden-navnet og Oddens portefølje av reservedeler, ombygging, oppgradering og nyanlegg. En avgjørende begrunnelse for avtalen er dagens markedssituasjon, men også at dagens eiere ikke har etterkommere som vil videreføre driften.

Les mer »

Brunsell fratrer som NTI-sjef

Administrerende direktør Jørn Brunsell ønsker å fratre sin stilling ved Norsk Treteknisk Institutt (NTI), fremgår det av en pressemelding fra Treindustrien. Han begrunner dette med at han ønsker å konsentrere seg i større grad om forskningsfaglige spørsmål. – Styret tar hans ønske til etterretning og er glad for at Brunsell har takket ja til stillingen som forskningsdirektør ved instituttet, sier styreleder Heidi Finstad Kielland, som er administrerende direktør for bransjeforeningen Treindustrien.

Les mer »

Vellykket konferanse om skogen og bygg i tre

Hedmark Kunnskapspark (HKP) arrangerte 11.november konferansen Skogen inn i framtida – bygg i tre. Det var fullt hus på Vinger hotell i Kongsvinger med 170 deltagere. Mens formiddagens program bar preg av noe pessimisme med diskusjon av rammevilkår og små marginer i deler av bransjen, løftet særlig talerne etter lunsj fram mulighetene som ligger for hele verdikjeden med å satse på innovasjon og byggeri i tre. 

Les mer »