Trenytt

Forretningsbygg i tre – på Gran (!)

Gran Almennings nye forretningsbygg i Gran sentrum ble åpnet i februar 2014. Dette er Norges første og største forretningsbygg i tre basert på sammensatte takstoler i bunt og med søylebæresystem i limtre. Både Gran Tre, Pretre og Moelven Limtre har vært store leverandører til prosjektet.

Les mer »

Bodø bygger idrettshall i tre

I Bodø bygges i disse dager Bankgata idrettshall. Det spesielle med prosjektet er at bygget over bakkenivå i all hovedsak er en ren trekonstruksjon. Idrettshallen, som blir på 2500 m2, bygges med limtre bærekonstruksjoner og massivtre, mens øvrige materialer er levert fra Trøndelag og satt sammen som ferdige gulv, vegg- og takelementer på byggetomten fra entreprenøren selv.

Les mer »

Rune Bjørnstad sluttet i Sherwin-Williams

Den kjente bransjeprofilen Rune Bjørnstad har sluttet som daglig leder hos malingsleverandøren Sherwin-Williams Norway. Hans funksjoner er inntil videre fordelt mellom Trudi Gudim og Rolf Wiggo Sandnes, med sistnevnte som ansvarlig for markedsføringsbiten.

Les mer »

Norske Skog Q2 2014: Lavere kostnader og bedre marginer

Norske Skog bedret driften som følge av lavere kostnader og bedre effektivitet i andre kvartal. Høy produksjon ved fabrikkene i et krevende marked viser den relativt gode konkurranseposisjonen til konsernet. Dette ga et resultat før skatt for 1. halvår på minus 104 Mkr, mot minus 1.240 Mkr 1. halvår 2013.

Les mer »

Økt tømmerhogst første halvår 2014

Tømmeravvirkningen første halvår 2014 endte på 5,15 millioner kubikkmeter. Dette er 9,3 prosent mer enn i samme periode i fjor. Gode sagtømmerpriser er trolig en viktig årsak til det høye avvirkningsnivået. Bruttoinntekt av tømmersalget første halvår i 2014 var 1,78 milliarder kroner, opp hele 23,6 prosent sammenlignet med første halvår 2013, melder LMD.

Les mer »

Rekordresultat for Borregaard Performance Chemicals

Borregaards driftsinntekter endte på 993 mill. kroner (952 mill. kroner)1 i 2. kvartal 2014. Driftsresultatet (EBITA)2 ble på 130 mill. kroner sammenlignet med 137 mill. kroner i tilsvarende kvartal i 2013 og 99 mill. kroner i foregående kvartal. Resultat før skatt for første halvår ble 218 Mkr, mot 217 Mkr samme periode i 2013. «Performance Chemicals» (ligninbaserte produkter) forbedret sitt driftsresultat i 2. kvartal til tidenes høyeste kvartalsresultat for forretningsområdet.

Les mer »

Klar bedring for Moelven

Moelven Industrier ASA fikk et driftsresultatet på NOK 137 millioner etter årets seks første måneder, noe som ga et positivt resultat før skatte kostnader på NOK 93,8 millioner, mot et underskudd på NOK 84,2 millioner første halvår 2013. Dette viser at Moelven gjør det bedre enn på lenge.

Les mer »

Verdens høyeste trehus under bygging

I april startet byggingen av det som blir verdens høyeste trehus. Bygget som skal reise seg i form av en boligblokk ved Puddefjordsbroen i Bergen, blir hele 51 meter høyt og får 14 etasjer. I dag er det Melbourne i Australia som har verdens høyeste trehus, en ti etasjers blokk på 32 meter, fremgår det av en pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet.

Les mer »

Trebroer for millioner

Da Landbruks- og matdepartementet rundt årtusenskiftet etablerte en egen satsing på økt bruk av tre var (og er) visjonen at Norge skal være et forbilde i verdiskapende foredling og ny bruk av tre. For trebroer kan man nå med en viss rett si at man er svært nær denne visjonen, hevdes det i en pressemelding fra LMD.

Les mer »

Hedmark er 50 prosent skog, Oslo 63 prosent

I Norge er det totalt 11.282.000 dekar jordbruksareal og drøyt ti prosent av dette befinner seg i Hedmark. Andre fylker med mindre totalareal har en høyere andel jordbruksareal, men ingen andre fylker har mer jordbruksareal i dekar. Dessuten kommer hver tredje tømmerstokk i landet fra Hedmark og arealet i Oslo består av 63 prosent skog, fremgår det av pressemeldinger fra LMD..

Les mer »