Trenytt

40 forbilder i tre

Innovasjon Norge (IN) har gjennom 15 år jobbet for økt og innovativ bruk av tre. Med «40 forbilder i tre» gir IN deg et innblikk i resultatene.

Les mer »

Mer trebruk i nord

Kommunene i Vest-Finnmark gjennomfører nå et såkalt tredriverprosjekt, der målet er at mer tømmer og produkter fra finnmarksskogen som foredles og selges lokalt.

Les mer »