Trenytt

Hilde Tellesbø ny sjef på Treteknisk

Siv.ing. Hilde Tellesbø (51) er ansatt som ny administrerende direktør ved Norsk Treteknisk Institutt fra 1. juli. Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU (NTH), og kommer fra stillingen som fabrikksjef i Weber, Saint-Gobain, samme stilling som styreleder Heidi F. Kielland i Treteknisk hadde før hun kom til Treindustrien.

Les mer »

USNR overtar Söderhamn Eriksson

Amerikanske USNR har overtatt Söderhamn Eriksson og alle dets datterselskap fra Cellwoodgruppen AB, fremgår det av en pressemelding som ble sendt ut torsdag. Allerede før dette var USNR verdens største leverandør av utstyr og teknologi til sagbruksindustrien. Overtagelsen av Söderhamn Eriksson befester denne ledende stillingen ytterligere.

Les mer »

Ny konferanse for trearkitektur

Arrangørene av den 3. nasjonale konferansen for trearkitektur inviterer til en ny og spennenende konferanse om innovativ norsk trearkitektur onsdag 10. juni 2015 i Oslo. Konferansen arrangeres i et samarbeide mellom TreFokus, Norske arkitekters landsforbund, Norsk Treteknisk Institutt, Arkitektbedriftene i Norge og Norske Lauvtrebruk.

Les mer »

Slutt for Waco i Sverige

Det går mot slutten for den tradisjonsrike høvelmaskinprodusenten Waco i Halmstad. Eieren, tyske Weinig, har nylig gitt melding om at virksomheten i Halmstad legges ned og produksjonen av høvelmaskiner flyttes til hovedanlegget i Tyskland. Det er fortsatt åpnet når og hvordan avviklingen skal skje, melder woodnet.se.

Les mer »

Det Gylne Sagblad til Henriksen Snekkeri

Under landsmøtet til Norsk Trevare i Alta ble Henriksen Snekkeri tildelt Det Gylne Sagblad. Det Gylne Sagblad deles hvert år ut til en bedrift som har utmerket seg og vært til inspirasjon for hele bransjen. En fagjury plukker ut fem nominerte bedrifter etter innsendte forslag, melder bransjeforeningen Norsk Trevare.

Les mer »

Almenningstråkket ble «Årets trebyggeri»

Prisen for «Årets trebyggeri 2014» er tildelt handels- og forretningsbygget «Almenningstråkket» på Gran, Hadeland. Prosjektet består av flere bygningskropper men fremstår som ett stort trebygg med nøktern arkitektur som samtidig er gjennomført med mange kvaliteter. Trebruken er enkel og synlig samtidig som den er innovativ og robust.

Les mer »

Wallenbergprisen til nanocelluloseforskere

Marcus Wallenbergprisen 2015 blir tildelt en forskergruppe fra Japan og Frankrike for deres videreutvikling av en energieffektiv metode for å produsere nanofibrillær cellulose. Man har lenge ment at nanofibrillær cellulose byr på soter muligheter, men produksjonsprosessen har vært svært energikrevende. Dette har prisvinnergruppen gjort noe med.

Les mer »

Skog22 må følges opp

I et brev til landbruks- og matministeren ber Verdikjeden Skog og Tre Regjeringen om å ta initiativ til å gjøre skog- og trenæringen til et strategisk satsingsområde. For å oppnå dette ber samarbeidsgruppen om at det oppnevnes et statssekretærutvalg og en embetsgruppe for å koordinere oppfølgingen av SKOG22.

Les mer »

Tømmerforordningen trer i kraft for Norge 1. mai

EUs tømmerforordning, som trådte i kraft i EU i mars 2013, er en viktig del av EUs politikk mot ulovlig hogst og handel med tømmer og treprodukter av ulovlig opprinnelse. Forordningen vil tre i kraft for Norge 1. mai, som en del av EØS-avtalen. Den skal sikre tømmerproduktenes lovlighet, fremgår det av en melding fra Landbruksdirektoratet.

Les mer »

Trebroer halverer utslipp

En trebro slipper ut nær halvparten så mye drivhusgasser i løpet av sin levetid, sammenlignet med en betongbro. Materialer og vedlikehold står for den største delen av utslippene, viser en studie referert av woodnet.se.

Les mer »