Trenytt

Vellykket konferanse om skogen og bygg i tre

Hedmark Kunnskapspark (HKP) arrangerte 11.november konferansen Skogen inn i framtida – bygg i tre. Det var fullt hus på Vinger hotell i Kongsvinger med 170 deltagere. Mens formiddagens program bar preg av noe pessimisme med diskusjon av rammevilkår og små marginer i deler av bransjen, løftet særlig talerne etter lunsj fram mulighetene som ligger for hele verdikjeden med å satse på innovasjon og byggeri i tre. 

Les mer »

Rolf Hauge gjenvalgt i PTF

Rolf A. Hauge ble på årets generalforsamling i Papirindustriens Tekniske Forening (PTF) gjenvalgt som styreleder for andre gang, etter at en vedtektsendring som ble enstemmig vedtatt, gjorde dette mulig. Han går dermed på sin tredje periode som styreleder i foreningen.

Les mer »

PTFs hedersbeger til Ole Sommerfelt

Papirindustriens Tekniske Forenings Hedersbeger ble på festmiddagen i tilknytning til årets Treforedlings-
forum tildelt sivilingeniør Ole Sommerfelt. Han har siden 1998 vært foreningens generalsekretær, og var før det klubbmester i 20 år.

Les mer »

Treforedlingsprisen til PFI-forsker

Treforedlingsprisen 2014 ble på årets Treforedlingsforum tildelt seniorforsker Lars Johansson ved Papir- og fiberinstituttet (PFI). Han fikk prisen for sin innsats som en internasjonalt ledende forsker innen fagfeltet mekanisk masse. Treforedlingsprisen deles ut av Stiftelsen Papirindustriens Forskningsinstitutt og består av et diplom samt et prisbeløp på 15.000 kroner.

Les mer »

Ny prosjektleder og kundeansvarlig hos Interplywood

Lasse Engh er ansatt som prosjektleder og kundeansvarlig hos Interplywood. Han kommer fra Betonmast/Selvaagbygg, avdeling for innkjøp. Tidligere har Engh vært innkjøpssjef i Mestergruppen i Oslo, og hatt kundeansvar hos Sigdal Kjøkken og hos husleverandøren Norgeshus.

Les mer »

Borregaard-folk på premietur til BMW

Borregaard ble tidligere i år kåret til Norges Smarteste Industribedrift. Nå har de vært på besøk hos en av verdens mest intelligente fabrikker, BMW i München. Kåringen skjedde i regi av Norges Industri og Siemens.

Les mer »

Tysk investeringsselskap inn i Nordic Paper

Det er nå klart at det tyske equity-selskapet Special Situations Venture Partners III (SSVP) med Orlando Management som rådgiver, går inn som majoritetseier i Nordic Paper AB, fremgår det av en pressemelding fra selskapet. Det innebærer at aksjonærene NorgesInvestor, Richard Heiberg Invest AS, JSR Invest AB og Hartvig Wennberg AS selger sine andeler og SSVP blir majoritetseier med 60 prosent.

Les mer »

Kjell Arve Kure ny sjef på Saugbrugs

Produksjonsdirektør Kjell Arve Kure (45) er ansatt som ny administrerende direktør for Norske Skog Saugbrugs AS. Kure har solid ledelses- og industrierfaring fra ulike stillinger i Norske Skog Saugbrugs gjennom 15 år. 

Les mer »

Industrialisering av byggenæringen

Industrien trommer nå sammen til dialogmøte om økt industrialisering i byggenæringen. Hit inviteres sluttkunden i byggeriene til dialog om hvordan deres behov best kan møtes i dagens og morgendagens marked. Dialogmøtet arrangeres 27. november i Thon Hotel Arena på Lillestrøm, og tegner til å bli et virkelig «toppmøte». Det er stor interesse for arrangementet både i markedet og blant aktørene i industrien, heter det i en pressemelding fra Treindustrien.

Les mer »