Trenytt

Renholmen med historisk storordre til nytt finsk sagbruk

Svenske Renholmen, som inngår i Carl Bennet-gruppen, har fått i oppdrag å levere alt virkeshåndteringsutstyr til det nye sagbruket Lappi Timber som skal bygges i Kemijärvi i Nord-Finland av den private sagbruksgruppen Keitele Group. Handelen er verdt drøye SEK 100 M, og er dermed den største i Renholmens historie.

Les mer »

Avspark for NorBioLab

Norsk Bioraffineri Laboratorium (NorBioLab) er etablert som et nasjonalt laboratorium for bioraffinering, under ledelse av Papir- og Fiberinstituttet (PFI) i Trondhjem. NorBioLab var med i listen over nye nasjonale forskningsinfrastrukturer som i høst ble offentliggjort av Norges Forskningsråd. Torsdag 24. april holdes oppstartmøtet på PFI i Trondhjem.

Les mer »

Optimistisk prognose for svensk skogindustri

Et tusentalls nye arbeidsplasser, flere milliarder kroner i økt fortjeneste og enda flere milliarder i økt omsetning. Dette kan være situasjonen for svensk skogindustri allerede om syv år, viser et antall scenarier som Skogsindustrierna har utarbeidet i samarbeide med konsulentselskapet Pöyry. Resultatene er vist i en nylig publisert rapport.

Les mer »

Flere og bedre skogsbilveier i 2013

I 2013 ble det bygget ca. 105 km nye skogsbilveier i Norge, i tillegg ble 331 km skogsbilvei oppgradert til bedre standard. Størst byggeaktivitet var det i Rogaland og Hedmark, det var også her det ble bygget mest skogsbilvei i 2012. I tillegg ble det bygget ca. 197 km med traktorveier. Det er også en liten økning fra året før.

Les mer »

Årets trebyggerpris til Nord-Østerdal

Prisen for «Årets trebyggeri 2013» ble delt ut på Byggedagene 2. april og vinneren var Nord-Østerdal Videregående skole i Tynset. Prosjektet har en helstøpt karakter og nøktern arkitektur som samtidig er gjennomført med mange kvaliteter. Trebruken er enkel og tydelig samtidig som den er innovativ og robust, fremgår det av juryens begrunnelse.

Les mer »

Storordre til Valutec

Den svenske produsenten av trelasttørker, Valutec AB, har fått en av sine største ordre noensinne. Bedriften skal levere hele 11 virkestørker til AsiaLes i Khabarovsk, som ligger i det russiske Fjerne Østen, nær grensen mot Kina. Handelen innebærer at Valutec tar skrittet inn på et nytt marked, og kan omfatte så mye som en fjerdedel av konsernets årlige omsetning.

Les mer »

Skandinavisk klyngesamarbeid i praksis

7. til 9. april møtes representanter fra skogklynger i Finland, Sverige og Norge i Hedmark for å etablere felles utviklingsprosjekt på tvers av klyngene. Møtet er en del av prosjektet MISICS (More innovation from SME with inter-cluster strategy), fremgår det av en pressemelding fra Tretorget.

Les mer »

Over halvveis i rivingen av Follum

Sist høst startet rivingen av fabrikkanlegget til Norske Skog Follum. Den nye eieren, Treklyngen, ønsker å klargjøre området for ny, stor skogindustrivirksomhet. Til nå er rundt 900 containere med stål og andre metaller kjørt bort. 50.000 tonn betong er knust og 1.700 tonn restavfall levert. Prosjektlederen hos rivningsentreprenøren AF Dekom forteller Teknisk Ukeblad at de er over halvveis med arbeidet, og skal være ferdig i september.

Les mer »

Visse lyspunkt for svensk skogindustri i 2013

Vekst for masse, emballasje og trelast i 2013 er lyspunkter i seneste kvartalsrapport fra svenske Skogsindustrierna. Samtidig viser rapporten fortsatt tilbakegang for avispapir. En relativt sterk markedsutvikling utenfor Europa var ikke nok til å kompensere for svak etterspørsel innen EU.

Les mer »

Ny svensk tørketeknologi

Alentpumpen er en ny patentert metode for å tørke virke. Den bygger på vekslende hard og myk tørking. I praksis styres vifter, varmetilførsel og ventilasjon i intervaller hvis lengde forandres ettersom tørkingen skrider frem.

Les mer »