Trenytt

Sten Jarle Solheim ny leder i TTF

Daglig leder Sten Jarle Solheim, Tre og Teknikk AS, ble valgt til ny styreleder i Treindustriens Tekniske Forening (TTF) på generalforsamlingen som ble avholdt på Heia Hotell i Våler 9. april.

Les mer »

Ole Enger nytt styremedlem i Norske Skog

Norske Skogs generalforsamling ble avholdt i dag, 16. april 2015. Generalforsamlingen gjenvalgte Eilif Due, Siri Beate Hatlen, Karin Bing Orgland og Jon-Aksel Torgersen som aksjonærvalgte medlemmer av Norske Skogs styre. Som nytt medlem ble Ole Enger valgt. Generalforsamlingen valgte Jon-Aksel Torgersen til styreleder. De ansatte har valgt Cecilie Jonassen, Paul Kristiansen og Svein Erik Veie til styremedlemmer. 

Les mer »

Det plantes mer skog

Ny statistikk fra Landbruksdirektoratet viser at det ble plantet 28,6 millioner skogplanter på 159.000 dekar i 2014. Dette er en økning på 8 prosent i forhold til 2013. Hedmark topper statistikken, men det var størst prosentvis økning i Møre og Romsdal. Planting er det viktigste tiltaket skogeier gjør, melder Landbruksdirektoratet.

Les mer »

Tømmeravvirkningen øker fortsatt i 2015

I årets tre første måneder har tømmer-
avvirkningen fortsatt å øke, selv etter at vi avsluttet fjoråret med rekordaktivitet. I første kvartal 2015 ble det avvirket 2,70 mill. m3 med tømmer, melder Landbruksdirektoratet.

Les mer »

Hilde Tellesbø ny sjef på Treteknisk

Siv.ing. Hilde Tellesbø (51) er ansatt som ny administrerende direktør ved Norsk Treteknisk Institutt fra 1. juli. Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU (NTH), og kommer fra stillingen som fabrikksjef i Weber, Saint-Gobain, samme stilling som styreleder Heidi F. Kielland i Treteknisk hadde før hun kom til Treindustrien.

Les mer »

USNR overtar Söderhamn Eriksson

Amerikanske USNR har overtatt Söderhamn Eriksson og alle dets datterselskap fra Cellwoodgruppen AB, fremgår det av en pressemelding som ble sendt ut torsdag. Allerede før dette var USNR verdens største leverandør av utstyr og teknologi til sagbruksindustrien. Overtagelsen av Söderhamn Eriksson befester denne ledende stillingen ytterligere.

Les mer »

Ny konferanse for trearkitektur

Arrangørene av den 3. nasjonale konferansen for trearkitektur inviterer til en ny og spennenende konferanse om innovativ norsk trearkitektur onsdag 10. juni 2015 i Oslo. Konferansen arrangeres i et samarbeide mellom TreFokus, Norske arkitekters landsforbund, Norsk Treteknisk Institutt, Arkitektbedriftene i Norge og Norske Lauvtrebruk.

Les mer »

Slutt for Waco i Sverige

Det går mot slutten for den tradisjonsrike høvelmaskinprodusenten Waco i Halmstad. Eieren, tyske Weinig, har nylig gitt melding om at virksomheten i Halmstad legges ned og produksjonen av høvelmaskiner flyttes til hovedanlegget i Tyskland. Det er fortsatt åpnet når og hvordan avviklingen skal skje, melder woodnet.se.

Les mer »

Det Gylne Sagblad til Henriksen Snekkeri

Under landsmøtet til Norsk Trevare i Alta ble Henriksen Snekkeri tildelt Det Gylne Sagblad. Det Gylne Sagblad deles hvert år ut til en bedrift som har utmerket seg og vært til inspirasjon for hele bransjen. En fagjury plukker ut fem nominerte bedrifter etter innsendte forslag, melder bransjeforeningen Norsk Trevare.

Les mer »

Almenningstråkket ble «Årets trebyggeri»

Prisen for «Årets trebyggeri 2014» er tildelt handels- og forretningsbygget «Almenningstråkket» på Gran, Hadeland. Prosjektet består av flere bygningskropper men fremstår som ett stort trebygg med nøktern arkitektur som samtidig er gjennomført med mange kvaliteter. Trebruken er enkel og synlig samtidig som den er innovativ og robust.

Les mer »