Trenytt

– Omstilling i den trebaserte industrien?

Treindustrien synes det er meget positivt at Sintef bidrar til å sette dagorden knyttet til omstillingsbehov i trenæringen gjennom utspillet til sjefforsker Berit Time ved Sintef Byggforsk. – Hun tar opp flere problemstillinger som er meget relevante med tanke på å gjøre treindustrien og bygningskonsepter i tre mer konkurransedyktig i markedet, sier administrerende direktør Heidi Finstad Kielland i Treindustrien.

Les mer »

– Trebasert byggenæring trenger ny identitet

Sjefforsker Berit Time i SINTEF Byggforsk tegner et utfordrende bilde av dagens situasjon for norsk trebasert byggenæring i et innlegg i bygg.no (Byggeindustrien). – Næringen møter hard konkurranse fra tradisjonell byggenæring, men kan styrke sin posisjon hvis skog- og treindustrien i sterkere grad identifiserer seg med resten av bygg- og anleggsnæringen, skriver Time. 

Les mer »

Turid Sigvartsen til Byggskolen

Turid Sigvartsen er ansatt som ny daglig leder av Byggskolen. Hun vil tiltre stillingen 1.september 2014, og overtar etter Knut Einar Fjulsrud som har vært direktør ved Byggskolen en kort periode. Sigvartsen er i dag ansatt ved Norsk Treteknisk Institutt som avdelingsleder for Prøving og Sertifisering. Hun fortsetter i sin nåværende stilling ved Treteknisk, samtidig som hun overtar ansvaret som daglig leder ved Byggskolen.

Les mer »

Treindustrien kritisk til SKOG22-rapport

Bransjeforeningen Treindustrien stiller seg i et brev til hovedaktørene i strategigruppen SKOG22 kritisk til en rapport utarbeidet for gruppen. Treindustrien hevder at «Rapporten har en mangelfull beskrivelse av metoden som er benyttet for systematisk undersøkelse av virkeligheten», og at «Dette gir grunnlag for å stille spørsmål ved pålitelighet, overførbarhet og gyldighet i det aktuelle prosjekt».

Les mer »

Ny giv for Hellefoss

Hellefoss Paper AS i Hokksund opplevde i første halvår en av sine beste perioder i nyere tid, skriver dt.no (Drammens Tidende). Etter at bedriften ble slått konkurs i fjor vår, var det få som trodde det ville bli mer papirproduksjon ved den over 100 år gamle fabrikken. Driftsresultatet 1. halvår 2014 ble på rundt ni millioner kroner. Årsresultatet for 2013 ble et underskudd på 4,7 Mkr.

Les mer »

Nye eiere satser friskt på Sunland

Den ungarske eierfamilien bak Vajda-Papir Scandinavia AS, tidligere Sunland papirfabrikk, satser nå 40 Mkr på nytt konverteringsanlegg, melder dt.no (Drammens Tidende). Med den nye konverteringslinjen er fabrikken i stand til å konvertere hele sin papirproduksjon på rundt 20.000 tonn til ferdige kjøkkenruller og toalettpapir.

Les mer »

Moelven velger ACT Logimark

Moelven skal investere i et nytt system for standardisert merking av sine pakker med trelast. ACT Logimark er valgt som leverandør av programvaren til systemet, fremgår det av en pressemelding fra ACT Logimark. 

Les mer »

Alent Drying inngår avtale med tørkeleverandør

En av verdens største produsenter av virkestørker, OS Panto, har som første produsent av virkestørker bestemt seg for å anvende Alent Dryings tørketeknikk i sine virkestørker. Den forste ordren er allerede klar til et stort sagbrukskonsern i Frankrike, melder Alent Drying i en pressemelding.

Les mer »

Ottas saglinje solgt

Saglinjen til Otta Sag og Høvleri, som ble installert i 2007, er solgt til en kjøper i Litauen , melder Gudbrandsdølen Dagningen (GD), ifølge Norsk Skogbruk. Salgsummen er ikke oppgitt, men bedriften opplyser at man har fått en pris som ikke vil belaste resultatregnskapet for 2014. Den totale investering i linjen samt noen oppgraderinger i 2007–08 var på ca. 40 Mkr. 

Les mer »

Ny skole i massivtre

Nye Ulsmåg skole på Nesttun i Bergen bygges i massivtreelementer og limtre, melder LMD. Det er kun heissjakten og en mur mot løsmasser på skolens bakside som er av betong. Ellers er alle bærevegger av massivtreelementer og dekkene av trebjelkelag dekket med finér.

Les mer »

328 nye studentboliger i massivtre

I Halden står 208 nye studentboliger klare til nytt studentinnrykk i høst. Ytterligere 120 blir ferdige til studiestart høsten 2015. Prosjektet er utført med bærekonstruksjoner i massivtre, og vil arkitektonisk ha ett formspråk som utrykker dette, samtidig som det understreker miljøprofilen prosjektet har.

Les mer »