Trenytt

Eit godt døme på bruk av tre i nye bygg

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal opna nyleg nye miljøvennlege studentboligar i massivtre på Remmen ved Høgskulen i Østfold, og ho vart imponert over dei nye bygga, heiter det i ei pressemelding frå LMD.

Les mer »

Mark Isitt: Norsk trearkitektur fremst i Norden

Den anerkjente svenske arkitekturjournalisten Mark Isitt er en stor beundrer av norsk moderne trearkitektur. Han mener norsk trearkitektur ligger internasjonalt lengst framme blant de nordiske landene. – Tre er vårt DNA i nordisk arkitektur, sier han. I september kommer han til Forum Holzbau Nordic som arrangeres i Trondhjem.

Les mer »

Kompetanse kreves for å bruke nye ressurser

I en artikkel på bygg.no sist uke om den trerelaterte byggenæringen, presiserer sjefsforsker Berit Time i SINTEF Byggforsk at det kreves en langsiktig satsing innen kompetansebygging langs hele linjen; - forskning og undervisning, industri, byggevareprodusenter og de sentrale aktørene i byggeprosessen som byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører.

Les mer »

– Omstilling i den trebaserte industrien?

Treindustrien synes det er meget positivt at Sintef bidrar til å sette dagorden knyttet til omstillingsbehov i trenæringen gjennom utspillet til sjefforsker Berit Time ved Sintef Byggforsk. – Hun tar opp flere problemstillinger som er meget relevante med tanke på å gjøre treindustrien og bygningskonsepter i tre mer konkurransedyktig i markedet, sier administrerende direktør Heidi Finstad Kielland i Treindustrien.

Les mer »

– Trebasert byggenæring trenger ny identitet

Sjefforsker Berit Time i SINTEF Byggforsk tegner et utfordrende bilde av dagens situasjon for norsk trebasert byggenæring i et innlegg i bygg.no (Byggeindustrien). – Næringen møter hard konkurranse fra tradisjonell byggenæring, men kan styrke sin posisjon hvis skog- og treindustrien i sterkere grad identifiserer seg med resten av bygg- og anleggsnæringen, skriver Time. 

Les mer »

Turid Sigvartsen til Byggskolen

Turid Sigvartsen er ansatt som ny daglig leder av Byggskolen. Hun vil tiltre stillingen 1.september 2014, og overtar etter Knut Einar Fjulsrud som har vært direktør ved Byggskolen en kort periode. Sigvartsen er i dag ansatt ved Norsk Treteknisk Institutt som avdelingsleder for Prøving og Sertifisering. Hun fortsetter i sin nåværende stilling ved Treteknisk, samtidig som hun overtar ansvaret som daglig leder ved Byggskolen.

Les mer »

Treindustrien kritisk til SKOG22-rapport

Bransjeforeningen Treindustrien stiller seg i et brev til hovedaktørene i strategigruppen SKOG22 kritisk til en rapport utarbeidet for gruppen. Treindustrien hevder at «Rapporten har en mangelfull beskrivelse av metoden som er benyttet for systematisk undersøkelse av virkeligheten», og at «Dette gir grunnlag for å stille spørsmål ved pålitelighet, overførbarhet og gyldighet i det aktuelle prosjekt».

Les mer »

Ny giv for Hellefoss

Hellefoss Paper AS i Hokksund opplevde i første halvår en av sine beste perioder i nyere tid, skriver dt.no (Drammens Tidende). Etter at bedriften ble slått konkurs i fjor vår, var det få som trodde det ville bli mer papirproduksjon ved den over 100 år gamle fabrikken. Driftsresultatet 1. halvår 2014 ble på rundt ni millioner kroner. Årsresultatet for 2013 ble et underskudd på 4,7 Mkr.

Les mer »

Nye eiere satser friskt på Sunland

Den ungarske eierfamilien bak Vajda-Papir Scandinavia AS, tidligere Sunland papirfabrikk, satser nå 40 Mkr på nytt konverteringsanlegg, melder dt.no (Drammens Tidende). Med den nye konverteringslinjen er fabrikken i stand til å konvertere hele sin papirproduksjon på rundt 20.000 tonn til ferdige kjøkkenruller og toalettpapir.

Les mer »

Moelven velger ACT Logimark

Moelven skal investere i et nytt system for standardisert merking av sine pakker med trelast. ACT Logimark er valgt som leverandør av programvaren til systemet, fremgår det av en pressemelding fra ACT Logimark. 

Les mer »