Trenytt

Fortsatt meget svakt for Norske Skog

Norske Skog fikk et underskudd før skatt på NOK 1,3 milliarder i 2014, mot et underskudd i 2013 på NOK 2,3 milliarder. For fjerde kvartal 2014 var underskuddet NOK 1,1 milliarder, mot NOK 597 i fjerde kvartal 2013. Driftsinntektene ble redusert fra NOK 13,3 milliarder i 2013 til NOK 12,2 milliarder i 2014.

Les mer »

Byggenæringen må bygge for fremtiden

Flere nasjonale strategier har til hensikt å fremme en bærekraftig utvikling i Norge. Administrerende direktør Heidi Finstad Kielland i Treindustrien mener at både Bygg 21 og Skog 22 tilsier at en bærekraftig utvikling stiller krav til byggenæringen. Boligprodusentene ved administrerende direktør Per Jæger, går imot bruk av livsløpsvurderinger i bygg med en argumentasjon om at dette vil virke kostnadsdrivende.

Les mer »

Ny teknisk sjef i Treindustrien

Sivilingeniør Espen Tuveng (39) er ansatt som ny teknisk sjef i Treindustrien. Han tiltrer stillingen 2. mars, og overtar etter fagsjef Per Skreden som går over til Moelven Wood Norge i en stilling som masterdataansvarlig.  

Les mer »

Rune Bergsodden slutter i Moelven

Rune Bergsodden har sagt opp sin stilling som Norges-sjef for Moelven Wood AS. De ansatte ble informert om beslutningen 19. februar, fremgår det av en pressemelding fra Moelven. 

Les mer »

TTF generalforsamling 9. april

Treindustriens Tekniske Forening (TTF) inviterer til generalforsamling på Heia Hotell og bedriftsbefaring på Moelven Våler AS og Forestia AS torsdag 9. april. I tillegg blir det årsmøte i Brannkontrollen samt informasjonsmøter i Norsk Impregneringskontroll og Norsk Trelastkontroll.

Les mer »

Statkraft og Södra oppretter biodrivstoffselskap

Statkraft og Södra har opprettet et selskap for å etablere fremtidig produksjon av andregenerasjons biodrivstoff. Selskapet heter Silva Green Fuel AS og er eid med 51 % av Statkraft og 49 % av Södra. Biodrivstoff kan bli et viktig bidrag for å nå nasjonale og internasjonale mål om reduksjon i klimagassutslipp fra transportsektoren, heter det i pressemeldingen fra Statkraft.

Les mer »

Follum tømmerterminalen er åpnet

Follum tømmerterminal ble offisielt åpnet onsdag 11. februar, en uke etter planen på grunn av lokomotivhavari. Nå kan tømmer fraktes både til og fra Follum med tog, fremgår det av en pressemelding fra Viken Skog.

Les mer »

Sterkt år for Södra

Södra fikk et resultat før skatt på SEK 1.460 millioner, mot et underskudd på SEK 450 millioner for 2013. Netto omsetning for 2014 økte med fem prosent fra 2013 til SEK 17,4 milliarder. Driftsresultatet for 2014 ble SEK 1.516 millioner, mot et negativt driftsresultat på SEK 416 millioner i 2013.

Les mer »