Trenytt

121 millioner til skogsbilveier i 2015

I jordbruksavtalen for 2015 ble det vedtatt en økning i bevilgningen til skogbruk fra Landbrukets Utviklingsfond (LUF) på 10 millioner kroner. Bevilgningen til skogbruk fastsettes hvert år i jordbruksoppgjøret og fordelingen på ulike tiltak drøftes med avtalepartene hver høst. Landbruks- og matdepartementet har nå gjennomført drøftinger med avtalepartene om fordelingen av LUF-midler til skogbruk for 2015, melder LMD. 

Les mer »

Rekordhøy tømmeravvirkning

Tredje kvartal 2014 fortsetter med høy avvirkning i skogbruket. Tømmerhogsten etter årets første tre kvartal er ca. 7,5 millioner m3. I hele etterkrigstiden er det bare på slutten av 80-tallet vi har hatt en så stor hogstaktivitet som nå, melder Landbruks- og matdepartementet.

Les mer »

Forbedrede resultater for Moelven

Moelven Industrier forbedret sitt driftsresultat for 3. kvartal med NOK 46 millioner sammenliknet med tilsvarende kvartal i fjor. Resultatforbedringen skyldes driftsforbedringer og mer tilfredsstillende markedsforhold. Resultatet før skatt ble NOK 12,5 millioner, mot et underskudd på NOK 32,3 millioner tredje kvartal 2013.

Les mer »

Norske Skog: Høy produksjon gir bedre konkurransekraft

Norske Skog fikk et underskudd etter skatt i tredje kvartal på NOK 192 millioner, mot et underskudd på NOK 114 millioner i andre kvartal og NOK 147 millioner i tredje kvartal 2013. Resultatet før skatt var NOK 40 millioner. Konsernets brutto driftsresultat (EBITDA) i tredje kvartal 2014 var på NOK 208 millioner, ned fra NOK 251 millioner i andre kvartal, men en bedring fra tredje kvartal 2013 på NOK 32 millioner. Nedgangen fra andre kvartal skyldtes forlenget oppstart av LWC-produksjonen ved Boyer og planlagt sommerstopp ved fabrikken i Skogn heter det i kvartalsmeldingen fra Norske Skog.

Les mer »

Borregaard Q3 2014: Rekordresultat for Performance Chemicals

Borregaards driftsinntekter endte på 1.003 mill. kroner (1.016 mill. kroner) i 
3. kvartal 2014. Driftsresultatet (EBITA) ble på 165 mill. kroner sammenlignet med 157 mill. kroner i tilsvarende kvartal i 2013 og 130 mill. kroner i foregående kvartal. Resultat før skatt endte på 153 mill. kroner (164 mill. kroner).

Les mer »

Ny prestisjekontrakt til Valutec

Europas største sagbruk, tyske Ziegler Holzindustrie, investerer nå i en ny kanaltørke fra Valutec. Det blir Valutecs andre leveranse til sagbruket, som i og med denne investeringen øker sin tørkekapasitet med 51.000 m3 i året, fremgår det av en pressemelding fra Valutec.

Les mer »

Softwoodkonferanse med betinget optimisme

Årets International Softwood Conference ble avholdt i Berlin 16. og 17. oktober. Konferansen var den 67. i rekken, og hadde over 180 deltagere fra 20 land. Vertskap og arrangør var den tyske organisasjonen for sagbruk og treindustri (DeSH) i samarbeide med den europeiske sagbruksorganisasjonen (EOS) og den europeiske trelasthandelsorganisasjonen (ETTF).

Les mer »