Trenytt

Forsker på miljøvennlig byggemateriale

Halm og strå har blitt brukt som taktekke og isolasjon verden over siden mennesker begynte å bygge hus, og har også lenge vært brukt som et alternativt byggemateriale for miljøbevisste husbyggere. Det har ennå ikke slått an i stor skala, men det kan nå være i ferd med å snu.

Les mer »

Fire tømmerkaier til finalen

Landbruksdirektoratet har mottatt 12 søknader om støtte til utbedring av tømmerkaier. Granvin, Flora, Surnadal og Lenvik gikk videre fra den innledende runden og inviteres nå til å sende inn en fullstendig søknad om tømmerkaitilskudd.

Les mer »

EU-midler til forskningsprosjekt om karbonfiber til bilindustrien

Södra har, sammen med åtte andre forskningsorganisasjoner, fått bevilget 2,6 millioner euro til et forskningsprosjekt innen EU som har til hensikt å øke investeringene i utvikling for produksjon av karbonfiberforsterket plastkompositt. Satsingen har stor betydning for tilgangen på biobaserte produkter i en fremtidig bioøkonomi, fremgår det av pressemeldingen fra Södra.

Les mer »