Du er her

– Ny regjeringsplattform som gir muligheter for norsk industriutvikling

Den nye regjeringsplattformen legger til grunn ambisjonene i Nasjonal Transportplan og vil stimulere til bruk av tre som byggemateriale, mener Treindustrien. – Svært positive signaler om forutsigbare rammebetingelser, sier Heidi Finstad.
Av Redaksjonen
Publisert 24.01.2019 14:50

Granavolden-plattformen inneholder flere ambisjoner og tiltak som er svært positive for trebasert industri og norsk byggenæring, fastslår Treindustrien i en pressemelding. Det gjelder blant annet satsingen på samferdsel der regjeringen vil legge til grunn ambisjonene i NTP:

– Dette er svært positivt. Da må bruprogrammet gjennomføres til planlagt tid for å fjerne flaskehalser på veinettet. Etterslepet i finansiering til dette må tas igjen, gjerne allerede på neste års budsjett, sier administrerende direktør i Treindustrien, Heidi Finstad.

Mer gods over på bane

Regjeringen vil også legge til rette for effektiv godstransport på jernbanen gjennom realisering av godsstrategien i NTP, påpeker Treindustrien.

– Det å få mer gods over på bane er svært viktig. Ved å få flere krysningsspor og få opp nye gods- og tømmerterminaler vil vi få store positive effekter for både kostnader og miljø, sier Finstad.

Stor nyskaping og innovasjon i byggenæringen

Treindustrien framhever at det er mange investeringsinitiativ på vei opp i norsk treindustri som gir effektive løsninger og bidrar til nyskaping og innovasjon i byggenæringen, og nevner noen eksempler: Moelven tar i bruk ny teknologi og utnytter fordeler ved robotisering i produksjonen, Gausdal Bruvoll åpnet nylig toppmoderne anlegg for overflatebehandling av kledning og Inntre og Kjeldstad satser offensivt gjennom industrialisering og klyngesamarbeid i Trøndelag. Når det gjelder utnyttelse av biprodukter er det flere initiativer på gang, blant annet investerer Bergene Holm gjennom biodrivstoffsatsing i Biozin AS.

– Forutsigbarhet og gode rammebetingelser er selve nøkkelen for å få norsk industriutvikling, sier Finstad.

Vil videreforedle mer i Norge

Det har aldri blitt hogd mer tømmer til industriformål enn i fjor. 10,8 millioner kubikkmeter tømmer ble solgt og prisen er sterkt økende, viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå. 3,5 millioner av dette gikk ut av landet. Det er store muligheter for å kunne videreforedle mer i Norge, mener Treindustrien.

– Skal norsk industri være i stand til å konkurrere om råvaren er det helt avgjørende med forutsigbare og gode rammebetingelser. Derfor er det et svært viktig signal regjeringen nå sender om å følge opp NTP, sier Finstad.

(Pressemelding)


  Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

  Vil du bli bedre kjent med bladet?
  - Last ned bladet elektronisk
  - Eller bestill abonnement

  Her får du et innblikk i hva vi skriver om

  Du kan abonnere på trenytt.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her

  Nøkkelord