Du er her

– Ordførere må kreve bygg i tre!

Ordfører Ellen Solbrække (AP) i Rakkestad kommune lanserte forrige uke initiativet «Ordførere for tre», for alle ordførerne i Østfold fylke. – Hensikten er at alle ordførerne i fylket skal ta ledelsen i en nasjonal stafettaksjon, og forplikte seg til å jobbe for å bruke tre som materiale i alle bolig- og eiendomsprosjekter, sa hun.
Av Helle Hynne
Publisert 24.06.2015 13:00

Østfold-ordførerne går i bresjen for økt bruk av massivtre i byggeprosjekter

Rakkestad kommune har som målsetting at oppføring av kommunale bygg skal skje innen bærekraftige rammer og med fornybare råstoffer. I kommunestyret 11. juni i år ble det vedtatt at bygg i kommunens regi alltid skal vurderes utført i massivtre eller reisverk av trematerialer, og at dette skal fremgå av anbudsgrunnlaget.

– Det grønne skiftet krever av oss politikere at vi handler nå, og at vi bidrar på områder hvor vi har komparative fortrinn. Rakkestad kommune er en betydelig skogkommune. Skogene i kommunen genererer hvert år verdier i størrelsesorden 25 til 40 millioner kroner. Selv om det er en betydelig treforedlingsindustri i vårt nærmiljø forsvinner det meste av tømmeret som ubehandlet råvare ut av fylket og ut av landet, sa Solbrække.


Ønsker å posisjonere Østfold

Under lanseringen sa Solbrække at det skjer veldig mye både innenfor det offentlige og i det private markedet når det gjelder bruk av tre i bygg. – Økt bruk av tre i bygg gir Østfold muligheten til å posisjonere seg for det grønne skiftet på en måte som vil gi økt næringsutvikling i fylket. Men da må vi som kommuner bli bedre til å etterspørre tre som byggemateriale, og bli bedre bestillere med riktig kunnskap og kompetanse, sa hun.


Skal lage kompetansesenter

Siv Jacobsen, medlem av Fylkesutvalget i Østfold fylkeskommune fortalte at det er vedtatt at fylkeskommunen i samarbeid med Rakkestad kommune skal etablere et kompetansesenter for massivtre.

– Dette er en oppfølging av vårt tidligere engasjement i saken, sa hun.

Fylkestinget har allerede vedtatt at alle nybygg skal vurderes bygget i tre. I tillegg skal vi bruke egen innkjøpsmakt til næringsutvikling, verdiskaping og leverandørutvikling. Forprosjektet for etablering av et kompetansesenter i Rakkestad kommune har til sammen 520000 kroner. Dette er, i tillegg til kommunens egenandel, midler fra fylkesmannen, fylkeskommunen samt Innovasjon Norge. Senteret skal tilføre kommuner og fylkeskommuner innkjøpskompetanse i forhold til regler om offentlige anskaffelser, som gjør det trygt å velge tre som eneste alternativ i et prosjekt.  

– Muligheten til å benytte seg av kompetansesenteret skal fjerne usikkerheten i administrasjonen og øke politikernes mulighet til å velge tre, sa Jacobsen.

Fylkesordfører Haabeth støtter opp med å si at målet er å øke kompetansen hos bestillere i en tid der vi skal bygge flere boliger, sykehjem og studenthus, men med færre ressurser. Derfor er det naturlig at Østfold posisjonerer seg når det gjelder økt bruk av massivtre, sa Haabeth.


Fylkesordføreren støtter initiativet

Fylkesordfører Ole Haabeth sa videre at han håpet den gode oppslutningen på møtet ga et signal om at flere kommuner i både fylket og ellers i landet vil gjøre tilsvarende vedtak som Rakkestad.

– Rakkestad fortjener honnør for initiativet. Det er modig, konkret og fremtidsrettet. De globale klimautfordringene utfordrer oss allerede til å tenke nytt, og hvordan vi praktisk kan bidra til reduserte klimautslipp. Og klimatoppmøtet i desember i år vil med all sannsynlighet utfordre oss som politikere til å gjennomføre ytterligere tiltak. Østfold er et skogfylke og vi har både kunnskap og erfaringer fra denne industrien som med vår hjelp kan videreutvikles til å gi ny bærekraftig næringsvirksomhet. 

(pressemelding)