Du er her

35 millioner til forskning på skog og klima

Det trengs mer kunnskap om skogens betydning i klimasammenheng. Forskningsmiljøene inviteres til å bidra ved å søke midler innen 10.april.
Av Redaksjonen
Publisert 08.03.2019 09:27

Bærekraftig bruk av skog vil kunne bidra til å øke skogens rolle i å redusere global oppvarming, men det trengs mer kunnskap om skogens betydning i klimasammenheng for å kunne utnytte de mulighetene som finnes.  

Skogens rolle i å redusere global oppvarming

Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) og BIONÆR lyser derfor ut til sammen 35 millioner kroner til forskning på skog og klima for prosjekter med oppstart i 2020. Søknadsfrist er 10. april 2019.

JA sine midler har en ramme på 15 mill. kroner, og skal gå til ett 5-årig prosjekt med fokus på tiltak som kan bidra til å øke skogens rolle i å redusere global oppvarming, slik som økt CO2 opptak og lagring, økt stabilitet mot ekstreme klimatiske påvirkninger og skadegjørere, reduksjon av strålingspådriv og karbonnegative løsninger basert på skogsråstoff.

Nye måter å utnytte trevirke på

Midlene fra BIONÆR har en ramme på 20 mill. kroner som skal gå til 5-6 prosjekter av 3-4 års varighet og omfatter også prosjekter som ser på nye måter å utnytte trevirke på som kan bidra til å redusere fossile utslipp. Eksempler kan være å utvikle nye produkter, eller videreutvikle eksisterende, som kan erstatte produkter/løsninger som har et høyere CO2 fotavtrykk.

Les fullstendig utlysning med tematiske føringer hos Forskningsrådet.

(Kilde: landbruksdirektoratet.no)


Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Du kan abonnere på trenytt.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her