Du er her

45 millioner til kai- og tømmerterminaler

Landbruksdirektoratet utlyser 45 millioner kroner i tilskuddsmidler til utvikling av kai- og tømmerterminaler i 2019. Fristen for å sende inn prosjektskisser er 15. april.
Av Redaksjonen
Publisert 06.03.2019 09:31

Hensikten med tilskuddet er å legge til rette for en rasjonell tømmertransport fra skog til industri, skriver Landbruksdirektoratet på sine nettsider.

Beløpet vil trolig gå ned

Siden 2012 har 23 prosjekter fått tilsagn om tilskudd. 13 prosjekter er ferdigstilt og 10 er under bygging.

– Etter hvert som tømmerkaistrukturen i flere regioner forbedres kommer bevilgningen til tømmerkaier trolig til å trappes noe ned. Vent derfor ikke med å sende inn de gode alternativene til plassering av tømmerkai, sier seksjonssjef Per Guldbrand Solli i Landbruksdirektoratet.

Prosjekter som raskt kan realiseres prioriteres

Frist for innsending av prosjektskisser er 15. april 2019, og tilskuddssatsen kan være inntil 80 prosent av skogbrukets kostnadsandel.

Direktoratet skriver at lokalisering av kaiene er avgjørende for å sikre både kostnadseffektive tømmerleveranser til foredlingsindustrien innenlands og produktflyt til markeder nasjonalt og internasjonalt. Samarbeid og samfinansiering mellom flere næringer for å redusere skogbrukets kostnader vektlegges derfor i søknadsbehandlingen. Prosjekter som raskt kan realiseres blir også prioritert.

Alle som leverer skisser får en tilbakemelding fra Landbruksdirektoratet. De som blir prioritert blir invitert til å utarbeide en mer detaljert søknad i denne omgangen. Tildeling av midler til de enkelte prosjektene vil skje i samråd med Fylkesmannen.

Les mer om søknadsprosedyre og krav til innhold i skissene


Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Du kan abonnere på trenytt.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her