Du er her

Arena Skog-klyngen vil videre

Næringsklyngen som spenner fra produksjon av skogplanter til ferdighusproduksjon vil utvikle seg videre, etter at perioden som arenaklynge er over.
Av Redaksjonen
Publisert 12.03.2019 07:02

Skognæringa i Trøndelag etablerte i 2016 prosjektet Arena Skog. Næringsklyngen som spenner fra produksjon av skogplanter til ferdighusproduksjon har arenastatus i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters (se faktaramme).

Stor aktivitet

Innovasjons- og kunnskapssamarbeid er en viktig del av satsinga. Siden oppstarten har Arena Skog realisert til sammen 75 prosjekter. To av tre prosjekter skjer i samarbeid med minst en FoU-institusjon og i ti av prosjektene har det vært med internasjonale deltakere.

Dele kunnskap

Arena Skog dreier seg om kunnskap og evnen til å kommersialisere den. Arena Skog har etablert møteplasser på tvers av verdikjeden hvor det er arrangert konferanser, seminarer, prosjektverksted, fagmøter og forskermøter i tillegg til at næringsklyngen er en aktiv bidragsyter på ulike arrangement lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Urbant byggeri

Klyngebedriftene ønsker å ta en posisjon i det byggeri som fremover vil foregå i byer og tettsteder. Arena Skog har så langt gjennomført utviklingsprosjekter innen brann, lyd og statikk, nye løsninger for disse områdene er nødvendig for å lykkes med å bygge høye bygg i tre.

– Urbant byggeri medfører å bygge med areal som knapp ressurs. Klyngebedriftene har som hovedmål å kunne bygge med lette konstruksjoner i 4-8 etasjer, uttaler Knut Amund Skatvedt til treteknisk.no.

Skatvedt er til daglig avdelingsleder ved Treteknisk, men har i vel to år vært prosjektleder for Arena Skog-bygg. 

Veien videre

Bak ordningen Norwegian Innovation Clusters står Forskningsrådet, SIVA og Innovasjon Norge.  Arena Skog ser nå på i hvilken retning den skal gå etter at perioden som arenaklynge utløper i slutten av 2019.

– Vi har opplevd et økt fokus på bioøkonomien og mener at den fortsatt skal stå sentralt, forteller Kjersti Kinderås, som er klyngeleder i Arena Skog.

– Det er også interessante miljøer som har tatt kontakt med oss. Vi vurderer nå derfor hvordan vi skal utvide og utvikle klyngen fremover, forklarer klyngelederen.

(Kilde: treteknisk.no)


Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Du kan abonnere på trenytt.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her

Nøkkelord
Faktaboks

Norwegian Innovation Clusters er et statlig finansiert klyngeprogram som skal bidra til verdiskaping gjennom bærekraftig innovasjon.

Arena-programmet ble iverksatt i 2002 og har siden da støttet nærmere 70 klyngeprosjekter. Arena er et 3-5 års program, og det foretas årlig evaluering av hvorvidt hver enkelt klynge utvikler seg i tråd med strategi og målsetting, og hvorvidt de tilfredsstiller kravene til å være en del av programmet.

(www.innovationclusters.no)