Du er her

Avklarende dom om eiendomsskatt på verk og bruk

Eidsivating lagmannsrett kom enstemmig fram til at Sel kommune ikke hadde hjemmel til å ilegge NorDan eiendomsskatt på såkalte «verk og bruk».
Av Redaksjonen
Publisert 25.08.2017 10:38

Det skriver Bransjeforeningen Norsk Trevare i en pressemelding.

I saken mellom Johs Rasmussen AS (NorDan) og Sel kommune, om eiendomsskatt på maskiner og utstyr i såkalte «verk og bruk», kom retten enstemmig frem til at kommunen ikke hadde hjemmel til å ilegge eiendomsskatt på slikt utstyr, og dømte også Sel kommune til å betale saksomkostningene.

– Viktig dom for flere industribedrifter

Styret i Norsk Trevare valgte å trå inn i saken som partshjelper for Johs Rasmussen AS, og daglig leder Jannis Barbantonis i Norsk Trevare mener dommen er avklarende og vil få stor betydning for alle industribedrifter i kommuner hvor man betaler eiendomsskatt.

– Mange kommuner har over tid utvidet skattegrunnlaget ved å inkludere maskiner og utstyr og på denne måten har de feilaktig krevd produksjonsbedrifter for skatt de ikke har krav på sier Barbantonis.

– Norsk Trevare har fått full støtte for sitt syn, og er tilfredse med resultatet, selv om det skulle være unødvendig å måtte gå til retten for å få fastslått dette, sier han.

Retningslinjer framover

Norsk Trevaere skriver i pressemeldingen at det etter dommen må legges til grunn følgende:

1. Det er kun i tungindustri-, prosess- eller spesialanlegg med liten eller ingen annen utnyttelsesmulighet for eiendommen det er hjemmel for å ta med maskiner og utstyr i takstgrunnlaget.

2. For «standard industribygg» er det bare i unntakstilfeller maskiner og utstyr skal tas med. Normalt skal dette ikke inngå i skattegrunnlaget.

3. Eiendommens beliggenhet har ingen relevans. Svakt lokalt marked for annen drift på eiendommen er uten betydning og det kan medføre usaklig forskjellsbehandling å bruke dette som argument. Eiendommer i distriktene skal likestilles med eiendommer i sentrale strøk.

4. Maskinenes vekt og størrelse er i hovedsak uten betydning. Lagmannsretten nevner konkret i denne saken et impregneringsanlegg med samlet vekt 8 – 10 tonn som må ødelegges ved fraflytning, men bruker det ikke som argument ved avgjørelsen.

5. Det er de økonomiske konsekvensene av å tilpasse bygget til annen virksomhet som er avgjørende. Hvis det ikke utgjør «uforholdsmessige økonomiske ofre» så skal maskiner ikke med. Dette skal vurderes objektivt, uten hensyn til lokale forhold eller om slik tilpasning er sannsynlig.

Dette medfører at det heretter bare unntaksvis skal ilegges skatt på maskiner og utstyr i vanlige produksjonsbedrifter. Det skal helt særegne forhold til for at det er hjemmel for dette.

(Pressemelding)


Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om