Du er her

Byggenæringens bidrag til det grønne skiftet

Byggenæringens Landsforening (BNL) overleverte i går sitt politikkdokument Grønt skifte til Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft. – Når vår næring legger premissene for menneskers liv, helse og virke, har vi også et spesielt ansvar for å bidra til det grønne skiftet, sier Jon Sandnes i BNL.
Av Redaksjonen
Publisert 21.09.2016 10:49

Bygg-, anleggs- og eiendomssektoren bruker nær 40 prosent av verdens ressurser og omkring 36 prosent av klimagassutslippene globalt kan skrives tilbake til sektoren.

BNL har sammen med bransjene utarbeidet en helhetlig miljø- og energipolitikk, for å møte utfordringene for i bygg-, anleggs- og eiendomssektoren.

– Vi håper ekspertutvalget vil finne vårt innspill interessant, og at de vil gi anbefalinger til regjeringen som kan styrke byggenæringens evne til å gjennomføre et grønt skifte i næringen, sier direktør for miljø- og energipolitikk i BNL Rannveig R. Landet på nettsidene til BNL.

Tre områder

BNL har vektlagt tre områder som griper inn i hverandre:

Klimagassreduksjon: Begrense global oppvarming

Sirkulær økonomi: Begrense og effektivisere ressursbruken

Klimaendringer: Begrense og forebygge skadelige konsekvenser av klimaendringene

Når det gjelder klimagassreduksjon mener BNL at myndighetene spiller en nøkkelrolle. – Ikke bare ved regelverksutforming og rammebetingelser generelt, men i stor grad hvordan de planlegger bo- og arbeidsregioner og infrastruktur som genererer minst mulig klimagassutslipp. Dette er et område som BNL er opptatt av å påvirke i riktig retning.

Kundene kan bidra sterkt

BNL mener det er behov for en helhetlig politikk som kombinerer gode løsninger for miljø og klima med verdiskaping og konkurransekraft.

– Målene må være ambisiøse, men også realistiske, sier Jon Sandnes.

Sandnes peker på at uten lønnsomhet i bedriftene og hos deres kunder vil det ikke være mulig å gjennomføre det grønne skiftet. Forutsigbarhet i rammebetingelser blir et nøkkelord for god omstilling.

– Kundene har stor markedsmakt og kan bidra sterkt til det grønne skiftet. Det offentlige, som kjøper omkring 35 prosent av næringens leveranser kan også bidra til dette ved å sette gode krav i sine innkjøp.

Kan få til store endringer

BNL skal nå følge opp arbeidet med å lage handlingsplaner.

– Den store jobben starter nå. Vi er glade for at vi har alle 15 bransjer bak oss i dette arbeidet. Vi har vist at vi kan få til store endringer om vi setter oss høye mål og samarbeider i næringen som for eksempel da vi startet arbeidet med å redusere byggavfall til deponi på 90-tallet. Byggavfall til deponi er blitt redusert fra over 80 prosent til 11 prosent i dag. La oss håpe at vi kan få et like stort sprang på dette området, avslutter Landet, som også har koordinert dette arbeidet i BNL-fellesskapet.

(Byggenæringens Landsforening)


Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om