Du er her

15
nov

Den nasjonale konferansen for trearkitektur

Tidspunkt:
15. november, 2017
Oslo

Den nasjonale konferansen for trearkitektur arrangeres onsdag 15. november kl 09.00-17.00 på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).

Konferansen retter seg mot aktører i hele verdikjeden som har grenseflate mot bruk av tre i arkitektonisk sammenheng, det være seg arkitekter, rådgivere, utførende, byggherrer, eiendomsutviklere, ulike aktører i skognæringen, studenter, forskningsmiljøer og nasjonale og lokale myndigheter.  De fire foregående konferansene har hatt overvekt av arkitekter og byggherrer.

Konferanseprogrammet finnes på www.trearkitektur.no

Arrangørene er TreFokus, Norske arkitekters landsforbund (NAL), Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Bergen Arkitekthøgskole (BAS), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Arkitektbedriftene i Norge og Norsk Treteknisk Institutt.

Les mer om konferansen her