Du er her

Disse får penger fra skogfondet i år

Landbruksdirektoratet har delt ut nær 2,8 millioner kroner til prosjekter som skal fremme skogbrukets næringsvirksomhet på landsbasis. Midlene er nasjonale rentemidler fra skogfondet.
Av Redaksjonen
Publisert 15.04.2019 06:57

Prosjektstøtte fra nasjonale rentemidler av skogfond skal blant annet gå til å drive med opplæringsaktiviteter og synliggjøre skogens betydning som næringsvei, og som arena for allmenheten til formål som helse, rekreasjon, trening og friluftsliv. I tillegg til å synliggjøre skogens betydning som fornybar ressurs og bidrag til å løse klimautfordringene. Det har tidligere blant annet vært satset mot barn og unge som målgruppe.

Prosjekter i årets tildeling

Søker

Prosjekt

Innvilget

Det Norske Skogselskap

En rekke utadrettede prosjekter og tiltak i 2019 rettet mot blant annet barn og unge.

1 600 000

Kvinner i skogbruket

Kvinnelige skogeiere – en viktige ressurs i det grønne skiftet.

300 000

NIBIO (prosjektgruppe)

Jubileumsbok Landsskogtakseringens 100-årsjubileum.

200 000

NIBIO

Bonitetsprosjekt. Dokumentere forskjell mellom gammel, konvensjonell og ny, aldersfri bonitetsverdi for gran og furu.

200 000

Norsk Skogmuseum

Forskningsveggen. Presentere ny forskning og gi publikum innblikk i forskningens metoder og resultater.

150 000

Velg Skog i samarbeid med Norsk Skogbruk og Det Norske Skogselskap

Rekruttering og omdømmebygging gjennom nyhetsformidling og sosiale medier.

100 000

Skogkurs

Skogfondskalkulator. Ny versjon tilpasset kapitalbeskattet skogeier.

75 000

Bok-komité. Samarbeid Norge/Island

Frænder feirer skog. Tospråklig bokprosjekt som beskriver historien om utvekslingen av skogplantere mellom Island og Norge.

50 000

Skogfagstudentene på NMBU 2019

Studiereise til Japan

50 000

Finn flere tall og informasjon på statistikksidene til Landbruksdirektoratet

(Kilde: Landbruksdirektoratet)


Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Du kan abonnere på trenytt.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her

Nøkkelord
Faktaboks

Fakta om rentemidler fra skogfond
Hver skogeiendom har egen fondskonto. Skogeieren velger selv når han vil bruke innestående skogfond til å dekke investeringer i skogen sin. Her ligger det også gode skatteordninger.

Skogeieren har imidlertid ikke krav på rentene fra skogfondet.

Rentemidlene blir fordelt mellom kommunalt, fylkes og nasjonalt nivå. Landbruksdirektoratet forvalter de nasjonale midlene. Opptjente renteinntekter i 2018 var på drøyt 27 mill kroner.

(Kilde: Landbruksdirektoratet)