Du er her

Endringer i reglene for laftede bygninger

Fra nyttår endres kravene for laftede bygninger slik at omfordeling i disse bygningene kan utføres etter tilsvarende metode som for boligbygninger.
Av Redaksjonen
Publisert 22.12.2017 06:02

Endringen åpner opp for større fleksibilitet med mulighet for individuell tilpasning for laftede bygninger, skriver Direktoratet for byggkvalitet på sine nettsider.

Endringene gjøres i byggteknisk forskrift (TEK) § 14-5 fjerde ledd og i § 14-3 og trer i kraft 1. januar 2018.
Se forskriftsteksten på Lovdata

Endringen i § 14-5 fjerde ledd om omfordeling fører til at det er nødvendig å innføre egne minimumskrav i § 14-3 første ledd med ny bokstav b. Denne bestemmelsen gjelder for bygninger med laftede yttervegger.

Minimumskravene sikrer en minstestandard på bygningskroppen ved omfordeling. Videre gjelder § 14-3 annet ledd med krav til isolasjon av rør også for bygninger med laftede yttervegger.

Bakgrunn for endringen

Fram til 1. januar 2018 er det gitt en særlig overgangsordning for fritidsboliger med laftede yttervegger. I toårsperioden fra de nye energireglene ble fastsatt i 2016, har tiltakshaver hatt mulighet til å bruke det tidligere regelverket (før 1. januar 2016) i søknader om fritidsboliger med laftede yttervegger på over 70 m2 til og med 150 m2 oppvarmet BRA.

Laftebransjen har påpekt at kravene i § 14-5 fjerde ledd har vært så strenge at enkelte produsenter ikke klarer å oppfylle de nye energikravene for tradisjonelle laftede bygninger.

På bakgrunn av dette har Direktoratet for byggkvalitet hatt på høring et forslag til endrete bestemmelser som gjelder energikrav for boliger og fritidsboliger med laftede yttervegger. Det er resultatet av denne høringen som er bakgrunnen for forskriftsendringen som trer i kraft ved nyttår.

Endringene i § 14-5 fjerde ledd og § 14-3 fastsettes med mindre språklige endringer. Det gjøres tilsvarende endringer i veiledningen til de samme paragrafene.

Oppdatert forskrift og veiledning finner du på dibk.no etter ikrafttredelsen.

(Kilde: Direktoratet for byggkvalitet)


Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Du kan abonnere på trenytt.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her