Du er her

Energiflisordningen videreføres i 2010

Tilskudd til uttak av skogsråstoff til energiflisproduksjon videreføres i 2010. Det er satt av 22 millioner kroner til ordningen, som forvaltes av Statens landbruksforvaltning.
Av pal@askmedia.no
Publisert 29.03.2010 10:25

Nytt i år er at tilskudd utbetales på grunnlag av mengde energivirke som hentes ut av skogen, ikke på bakgrunn av driftskostnad og avvirket areal.

Tilskudd til uttak av skogsråstoff til energiflisproduksjon ble opprettet i 2009 som en del av Regjeringens tiltakspakke under finanskrisen. Det ble drevet fram 220 000 løskubikkmeter skogsvirke, tilsvarende en energimengde på 180 millioner kWh. Dette er nok til å varme opp om lag 17 000 husstander i året.

 - Denne tilskuddsordningen gjør det mer lønnsomt å produsere råstoff til bioenergi. Samtidig vil dette stimulere sysselsetting i næringen og bidra til økt utbygging av klimavennlige bioenergianlegg, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

 Les mer om tilskuddsordningen her

"