Du er her

Etablerer nytt skogselskap i vest

Vil effektivisere hogst og transport av tømmeret, samt etablere ny treindustri.
Av Redaksjonen
Publisert 28.03.2019 20:39

Martin Braanaas, Tarje Kusslid og Ingunn Kjelstad har etablert selskapet Fjordtømmer AS i Gulen i Sunnfjord i Ytre Sogn.

Vil utvikle lokal industri

– Det er en tankevekker å se tømmerbåtene som går nedover mot Europa med vårt flotte råstoff, når vi samtidig må importere nesten alt materialet til våre egne bygg. Vi må prøve å ta tømmeret hjem igjen. Tida er inne for å posisjonere seg mot det grønne skiftet ved utvikle industri lokalt, basert på fornybare ressurser, uttaler selskapet i en pressemelding.

Fjordtømmer skal styrke kontakten med skogeierne, kjøpe og selge tømmer, samt drive forsking og utvikling på tømmerflyten fra skog til industri. Trioen håper på sikt å skape større verdier fra tømmeret på Vestlandet, og utvikle lokale ferdigheter for næringsutvikling basert på tømmer. 

Tre hovedutfordringer

Selskapet peker på tre hovedutfordringer når det gjelder framtidig etablering av foredlingsbedrifter og økt verdiskaping av tømmeret:

- Planlegging og gjennomføring av skogdrift og transport må forbedres.

- Kostnadene må reduseres, slik at nettoverdien av tømmeret blir større

- Det må jobbes for en helhetlig forvaltning av skogressursene på Vestlandet

Vil øke nettoverdien på tømmeret

Gjennom et pilotprosjekt ønsker Fjordtømmer å øke nettoverdien på tømmeret, ved å la entreprenørene og transportørene være drivere av verdikjeden. Samtidig skal tømmeret gjøres mer tilgjengelig for norsk industri, gjennom utvikling og forsking innen tømmerlogistikk, heter det i pressemeldinga.

Prosjektet skal gjennomføres i et samarbeid mellom Sunnfjord Skog AS, Woodinwest AS og Glommen Skog AS. Dette er et utradisjonelt samarbeid i skogsammenheng.

– Partene har tro på at spennet i kompetanse er et godt grunnlag for å gjøre ting annerledes i en tradisjonell næring, skriver Fjordtømmer.

(Pressemelding)


Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Du kan abonnere på trenytt.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her

Faktaboks

Martin Braanaas, Tarje Kusslid og Ingunn Kjelstad er alle fra Sunnfjord og har bakgrunn fra skogbruket.  Braanaas og Kusslid eier og driver skogsentreprenørvirksomheten Sunnfjord Skog AS. Kjelstad er daglig leder i Woodinwest AS og har bakgrunn fra skogeiersamvirket. Braanaas og Kjelstad er aktive skogeiere.