Du er her

Får kundene den produktinformasjonen de trenger?

Det spørsmålet stiller Treindustrien, EBA, Norsk Trevare, Byggmesterforbundet og Rørentreprenørene Norge når de inviterer til frokostseminar 5. juni.
Av Redaksjonen
Publisert 23.05.2018 12:01

Digitalisering av byggenæringen aktualiserer spørsmålet om tilgjengelig produktinformasjon i ulike markeder.

Entreprenører, byggmestere og boligprodusenter må håndtere krav til dokumentasjon fra markedet og fra myndigheter, herunder utøve substitusjonsvurdering. Produsentene av byggevarer må eie produktinformasjon og dele denne slik at den blir tilgjengelig i ulike markeder.

En rekke varegrupper har generisk karakter. Produsenter av eksempelvis tre, rør, dører, vinduer, gips, maling og isolasjon har felles interesse av at prinsippet om eierskap til egen produktinformasjon og merkevare ivaretas. Bestillerne av produktene har interesse av å kunne sammenligne produktegenskaper og ulike leverandører.

Økt import, digitalisering, like konkurransevilkår, produsentansvar, tilgjengeliggjøring av produktinformasjon og etterlevelse av kundebehov i alle markeder er viktige stikkord.

(Pressemelding)

Nøkkelord