Du er her

Fortsatt trøkk på tømmerkaier

Landbruksdirektoratet har mottatt 12 skisser etter utlysningen av tilskuddsmidler til utvikling av kai- og tømmerterminaler i 2019. Seks av prosjektene inviteres til den endelige søknadsrunden.
Av Redaksjonen
Publisert 12.06.2019 06:16

Landbruksdirektoratet utlyste i vår 45 millioner kroner i tilskuddsmidler til utvikling av kai- og tømmerterminaler i 2019. Fristen for å sende inn prosjektskisser var 15. april. Samlet kostnadsoverslag i de 12 skissesøknadene var på i overkant av 290 millioner kroner, med et innmeldt tilskuddsbehov på litt over 195 millioner kroner, skriver landbruksdirektoratet.no.

Ordningen med tilskudd til tømmerkaier ble etablert i 2012. Siden den gang har 25 prosjekter fått innvilget tilskudd og av disse er 15 ferdigstilt.

De 6 prosjektene som inviteres til å sende endelig søknad er:

  • Samnøy i Fusa kommune
  • Børøya i Hadsel kommune
  • Storskjæret i Steigen kommune
  • Salten verk i Sørfold kommune
  • Risøyhavn i Andøy kommune (tilleggssøknad)
  • Granvin bruk i Granvin kommune (tilleggssøknad)

Søknadsfrist er 1. september 2019.

(Kilde: landbruksdirektoratet.no)


Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om