Du er her

Fra elbilfordeler til trebyggfordeler

Slik som elbilfordelene har ført til økt elbilandel på veiene, kan økonomiske insentiver for økt trebruk i bygg føre til en mer klimavennlig byggeindustri, mener Senterpartiet.
Av Redaksjonen
Publisert 09.04.2019 20:49

Stortingsrepresentantene Sandra Borch, Per Olaf Lundteigen, Ole André Myhrvold og Geir Pollestad fra Senterpartiet har skrevet et representantforslag der de ber regjeringen komme med forslag til økonomiske insentiver for økt bruk av tre som byggemateriale.

De innleder med å framheve de store miljøfordelene som finnes i å velge tre:

Bruk av tre til bærende konstruksjoner er et godt klimatiltak i alle faser av en byggeprosess. Lavere energiforbruk i byggeperioden, renere arbeidsmiljø og mindre støv, mindre avfall og raskere oppføring av bygg er noen av fordelene med å bygge i massivtre.

Man vet at bygg- og anleggsbransjen står for om lag 40 pst. av verdens klimagassutslipp, og at stål og betong har en overveiende del av markedet i denne sektoren. Både skogproduksjonen og materialproduksjonen knyttet til tre er betydelig mer klimavennlig enn produksjonsløpet for stål og betong. Norsk skog kan levere råstoff til produkter og energi uten å tilføre mer karbon til atmosfæren enn det som bindes opp gjennom fotosyntesen. Ved å bruke trærne som materialer, vil karbonet fortsatt lagres i bygget samtidig som nye trær vokser til og tar opp mer karbon fra atmosfæren. Bygg i tre gir dermed en lavere klimapåvirkning, både på grunn av karbonlagring og fordi det kan brukes som erstatning for mer klimabelastende materialer.

Tre er en fornybar ressurs, og det er en økende internasjonal interesse for bruk av tre i byggeprosjekter. Med Norges lange og stolte historie som skogbruksnasjon bør landet gå foran med virkemidler, incentiver og reguleringer som gjør det attraktivt å velge tre. Massivtre er en god måte å bruke hele tømmerstokken på, samtidig som det er et sterkt materiale, da det i stor grad er et restprodukt bestående av flere planker lagt parallelt.

Videre peker representantene på at når bygningsmasse i tre rives, blir mye av trevirket brukt til bioenergi, noe som også reduserer behovet for fossilt brensel. Ved å stimulere til at større del av bygningsmassen bygges i tre vil man få betydelig årlig klimaeffekt, understreker de, og skriver videre:

Situasjonen i dag er likevel at løsninger basert på bruk av tre i større byggeprosjekter er lite kjent og innebærer en økt kostnad og risiko for byggherre og entreprenør sammenlignet med tradisjonelle byggemetoder. For å gi fart til introduksjonen av bruk av blant annet massivtre, bør det innføres ordninger som gir økonomiske incentiv og reduserer risiko, for eksempel i form av tilskudd, knyttet til å velge tre ved oppføring av nye bygg, samt rehabilitering og utbygging av eksisterende bygg.

Avslutningsvis trekkes det fram at Norge har positive erfaringer med å stimulere til endring i klimavennlig retning, spesielt gjennom elbilfordelene.

Nå trengs et løft for bruk av trevirke i bygg. Dette vil gagne klimaet, norsk verdiskaping og bidra til et skifte fra fossil drevet industri til en biodrevet industri.

Les hele representantforslaget her


Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Du kan abonnere på trenytt.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her

 

Nøkkelord