Du er her

Framtidas arkitekter bygger med tre

BILDEGALLERI: Se arkitektstudentene ved NTNU bygge med tre.
Av Redaksjonen
Publisert 06.10.2017 06:40

Tekst og bilder: Trefokus / NTNU

Arkitektutdanningen på NTNU er opptatt av å lære studentene om praktisk bruk av materialer, dette gjelder også bruk av tre. Bygging i 1:1 med tre er noe av det første som møter de nye arkitektstudentene. De to siste ukene har de drevet byggevirksomhet og arbeidet ble sluttført før helgen.

Fra design til byggeri

Hvert år de siste 10-12 årene har Inntre AS og bransjen for øvrig med Tresenteret og nå NTNU Wood i spissen bidratt med trematerialer til 1. års arkitektstudentene slik at de kan bygge i 1:1.

Arbeidet omfatter både planlegging, tegning og bygging slik at dette blir en «realistisk øvelse» hvor man erfarer å gå fra design til byggeri.  Det blir også en øvelse i samarbeid og planlegging av arbeidet, noe studentene løser bra, ikke minst takket være dyktige lærere.

Arnstein Gilberg, Bjørn Otto Braathen og August Schmidt leder studentene trygt gjennom utfordringene de møter i prosessen fra tegning, organisering til «ferdig produkt».

Rekreasjon i sjøkanten

Dette er framtidens arkitekter og formgivere, og det er viktig at de får gode kunnskaper om bruken av alle typer materialer, ikke minst tre. Byggingen i 1:1 er første skritt på veien og det er imponerende hva de får til. Dette skal gjøre dem i stand til å etter hvert løse mer komplekse oppgaver i studiet og senere også som sentrale aktører i byggenæringen.

Årets byggeprosjekt ble realisert i tilknytning til konferansen Forum Wood Nordic som ble arrangert i Trondheim for andre gang. Selve byggeprosjektet ble bygget rett utenfor konferansehotellet, Clarion Hotell Brattøra, og var en stor installasjon som innbyr til både samling og rekreasjon i sjøkanten.

Tettere kobling mellom næringsliv og studenter

Arkitektfakultet legger vekt på praktiske oppgaver gjennom hele studiet og har utviklet en modell kalt «Live Studio». «Live Studio» er en fellesbetegnelse på prosjekter som tar utgangspunkt i faktiske problemstillinger, og som er utviklet i reell dialog med eksterne partnere.  Prosjektene kan befinne seg i Norge eller utlandet. De kan være bygge- eller planleggingsprosjekter. 

Prosjektene er i hovedsak initiert av studentene i samarbeid med eksterne partnere, men de kan også inngå i NTNUs masterstudier i arkitektur og planlegging. Det er en viktig målsetning at prosjektene og prosessene skal ha samfunnsmessig betydning. Gjennom NTNU Wood legges det også opp til en tettere kobling mellom næringsliv, studenter og universitetet.

Vviktig og tidsriktig kunnskap

Aasm. Bunkholt, daglig leder i TreFokus AS og styreleder i NTNU Wood, forteller at byggingen i 1:1 er arkitektstudentenes første møte med NTNU.

– De går rett på en realistisk «øvelse» hvor utforming, planlegging og bygging er sentrale elementer. Det er også et møte med tre som materiale hvor de erfarer hvordan dette kan formes og brukes i ulike konstruksjoner, sier Bunkholt.

Han mener det er både viktig og tidsriktig at arkitektene lærer seg om tre som materiale.

– Både fra et pedagogisk perspektiv og fra skog- og trenæringen er dette en positiv sak.Tre som byggemateriale i store byggeprosjekter har de siste årene blitt stadig mer aktuelt. Både private og offentlige utbyggere vurderer tre som et aktuelt materiale. Dette skyldes at det de senere årene har blitt utviklet konkurransedyktige konsepter og at det er økende fokus på miljø og bærekraft, sier han

Les mer om Arkitektfakultet og arkitektutdanningen her

Les mer om Tresenteret/NTNU Wood her

Artikkelen er skrevet av Trefokus / NTNU.


Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Du kan abonnere på trenytt.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her