Du er her

Gausdal Bruvoll og Gran Tre slår seg sammen

For å stille sterkere i et tøft marked med økt konkurranse, har Gausdal Bruvoll og Gran Tre slått seg sammen.
Av Redaksjonen
Publisert 19.12.2017 07:36

De to bedriftene har begge vært på utkikk etter samarbeidspartnere i lengre tid, skriver de i en pressemelding.

Økende etterspørsel

Begge bedriftene har god økonomi og økende etterspørsel, og med sammenslåingen sikres arbeidsplasser, gode utsikter for ekspansjon og økt konkurransekraft.

Gausdal Bruvoll, som er en rendyrket samvirkebedrift eiet av 1300 skogeiere, omsetter for over 300 millioner kroner og har 100 ansatte.

– Vi kunne solgt langt mer enn det vi klarer å produsere i dag. Selskapet har i lengre tid lett etter en mulighet til å utvide kapasiteten. Det var viktig for fortsatt å være en relevant aktør i et marked som konsoliderer sier administrerende direktør i Gausdal Bruvoll, Jørn Nørstelien.

Trengte et løft i volum

Nørstelien påpeker at markedet har konsolidert i mange år; Det blir færre og større produksjonsselskaper samtidig som kundene blir færre og vesentlig større.

– Gausdal Bruvoll har ekspandert og investert for å være konkurransedyktige. Imidlertid; vi trengte et skikkelig løft når det gjelder volum. I valget mellom å enten kjøpe opp/ekspandere eller bli kjøpt opp, har vi hele tiden jobbet etter en strategi hvor Gausdal Bruvoll skal være et av selskapene som kjøper, og dermed er med videre. Dette mener vi er godt forankret blant eierne, understreker Nørstelien.

Tøff konkurranse


Fra venstre: Rune Løvlibråten (hovedtillitsvalgt Gran Tre KS), Lars Olav Jensen (styreformann Gran Tre KS), Ole Næss (styremedlem Gran Tre / styreformann Brandbru og Tingelstad Almenning), Finn Hoel (daglig leder Gran Tre KS), Jørn Nørstelien (Adm. direktør Gausdal Bruvoll SA), Einar Stuve (styreformann Gausdal Bruvoll SA) og Tor Harald Solheim (nestleder styret Gausdal Bruvoll SA).

Ifølge Nørstelien er Gran Tre er en perfekt partner Gausdal Bruvoll: Begge er fullsortimentsprodusenter med lang erfaring og høy kompetanse, samt at bedriftene har en svært sammenlignbar situasjon på eiersiden.

– Vi ser i tillegg store muligheter når det gjelder å utvikle virksomheten på Gran videre. Den samlede kundemassen er svært bra og vi utfyller hverandre godt.  Vi er trygge på at dette blir et fruktbart og godt samarbeid som er bra for begge parter og alle ansatte.  Konkurransen på nordisk nivå er knalltøff, og man må posisjonere seg for å være konkurransedyktig. Det er det vi gjør nå, påpeker han.

Skal øke fra 60 000 til 90 000

Gran Tre, som er eiet av to almenninger: Gran Almenning og Brandbu og Tingelstad Almenning, er en viktig hjørnesteinsbedrift på Hadeland.  Det står 1200 bruksberettigede bak de to almenningene, og sagbruket tar årlig mot 20 000 kubikkmeter tømmer fra sine eiere samtidig som bedriften leverer all flis til husdyrhold i området.

En betydelig del av Gran Tre sin trelastproduksjon avsettes gjennom almenningenes egne byggevareforretninger.  Styreleder i Gran Tre, Lars Olav Jensen, sier de lenge har vært på utkikk etter en samarbeidspartner for å stille sterkere i et tøft marked. 

– Vi er en veldrevet og moderne industribedrift med god økonomi, men med økt konkurranse ønsket vi å trygge drift og videre ekspansjon. Vi har lagt investeringsplaner fremover for å øke produksjonskvantum fra dagens 60 000 kubikkmeter til 90 000 kubikkmeter, sier han.

Blir en slagkraftig bedrift

I utgangspunktet ønsket Gran Tre å fusjonere med Gausdal Bruvoll, men på grunn av Gausdal Bruvoll sin organisasjonsform som samvirkeselskap, måtte det bli oppkjøp.

– Fordelen er at almenningene nå blir andelseiere og sammen blir vi en slagkraftig bedrift med stor leveringskapasitet og konkurranseevne, avslutter Jensen.

Gran Tre vil i 2018 bli organisert som et heleid datterselskap av Gausdal Bruvoll med navnet GB Gran Tre AS. Konsernet vil i 2018 få et samlet tømmerforbruk på ca 230 000 m3.

(Pressemelding)


Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Du kan abonnere på trenytt.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her