Du er her

God start på året for Moelven

Den internasjonale etterspørselen etter trevarer bidrar nok en gang til et sterkt kvartalsresultat i Moelven. Driftsresultatet for årets tre første måneder ble på 140,9 millioner kroner.
Av Redaksjonen
Publisert 08.05.2019 05:32

Driftsresultatet fra første kvartal er en økning på 51,8 millioner kroner sammenlignet med 2018. Omsetningen i første kvartal var på 2695,8 millioner kroner, noe som er en liten nedgang sammenlignet med samme periode i fjor (2717,6 millioner kr).  

– Vi kan se tilbake på et solid driftsresultat i årets tre første måneder. Moelven lever i takt med verdensøkonomien, og den har vært preget av velstandsøkning og folkevekst. For oss har det betydd høy etterspørsel etter bærekraftige trevarer, og det har først og fremst Timber-divisjonen vår nytt godt av gjennom deres store eksportandel av skurlast og komponenter til industriformål, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA i en pressemelding. 

Avventende for resten av året

Selv om første kvartal ga et godt resultat for Moelven, er konsernsjefen mer avventende når det gjelder utviklingen for resten av året. Dette skyldes en mer usikker verdensøkonomi, og et litt kjøligere hjemmemarked innen enkelte segmenter. 

– Vi kommer til å ha et sterkt fokus på forbedring av driften i 2019, og vi er spente på hvordan markedet utvikler seg. Vi ser at aktiviteten innen byggevarehandelen i Skandinavia er litt lavere enn i fjor. Innen divisjon Byggsystemer, som består av limtre, byggmoduler og systeminnredninger, har vi samlet sett en langt lavere ordrereserve sammenlignet med fjoråret. Dette har blant annet ført til permitteringer i Norge og nedbemanninger i Sverige for byggmodulvirksomhetene våre, sier Kristiansen. 

Mjøstårnet tatt i bruk 

Første kvartal ble preget av åpningen av Mjøstårnet, som er verdens høyeste trehus. Dette bygget har skapt stor internasjonal oppmerksomhet, noe som blant annet resulterte i at nyhetsmagasinet The Economist gikk ut på lederplass og oppfordret byggebransjen om å bygge mer i tre.  

– Moelven blir lagt merke til, og det er inspirerende at våre bærekraftige produkter blir løftet frem som en del av løsningen på de globale klimautfordringene, sier Kristiansen. 

Moelven har fortsatt arbeidet med å dokumentere hvordan selskapet jobber med bærekraft, og har i første kvartal utarbeidet selskapets bærekraftsrapport for 2018. 

Jobber med forbedringer 

Moelven har divisjoner som påvirkes ulikt av konjunktursvingninger. Selskapet opererer i ulike markeder, og dette gir et godt utgangspunkt for videre forbedringer.  

– Vi jobber kontinuerlig med å forbedre driften og strukturen i konsernet for å kunne levere best mulig resultat på en bærekraftig måte. Dette arbeidet har pågått i flere år, og fortsetter med høy intensitet framover, sier Kristiansen.

Les kvartalsrapporten for Q1 2019 her

Les Moelvens bærekraftsrapport her

(Pressemelding)


Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Du kan abonnere på trenytt.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her