Du er her

Graderer holdbarheten

Norsk institutt for skog og landskap og Norsk Treteknisk Institutt har lansert en gradering av holdbarheten til ulike treslag.
Av Helle Hynne
Publisert 13.04.2010 08:00

Norsk institutt for skog og landskap og Norsk Treteknisk Institutt har i de siste år hatt et samarbeidsprosjekt for å gradere holdbarheten til en del norske treslag samt noen utenlandske. Her har de sett på trevirkets evne til å motstå angrep av råtesopper og eventuelt insekter/marine borere gjennom å utføre forsøk under de aktuelle klimaforhold.


Forskerne fordelte treet i fem holdbarhetsklasser:

(Holdbarhet graderes for kjerneved, fordi yteveden i alle treslag ble ansett som ”ikke holdbar”. )

1. Meget holdbar: CCA-impregnert, Cu-impregnert, einer, merbau.

2. Holdbar: Western Red Cedar fra USA.

3. Moderat holdbar: Furu kjerneved, lerk kjerneved (norsk og russisk), eik, teak fra plantasje, Western Red Cedar fra Norge, douglas fir fra USA.

4. Lite holdbar: Gran, edelgran, sitkagran.

5. Ikke holdbar: Yteved i alle treslag, rogn, lind, ask, alm, osp, bjørk, lønn, selje, bøk, or.

Les mer om detaljene i undersøkelsen på treteknisk sine nettsider.

"