Du er her

Hvordan er fremtidens trebygninger?

På årets Skog og Tre-konferanse skal fremtidens trebygninger under lupen. Det gjelder særlig hvordan disse bygningene bedre kan tilpasses det grønne skiftet og sirkulærøkonomien.
Av Redaksjonen
Publisert 22.05.2019 13:03

– Trekonstruksjoner er i vinden som aldri før. Nå jobbes det også med å posisjonere norsk treindustri i den nye sirkulærøkonomien, sier Anders Q. Nyrud, professor i treteknologi ved NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.  

– Det er på høy tid. Treprodukter kan gjenbrukes, men det er likevel en del som skal på plass før vi har effektiv sirkulasjon av byggevarer i tre.

Hvordan øke gjenbruket?

Nyrud er moderator og ansvarlig for sesjonen «Neste generasjons trebyggeri» på Skog og Tre-konferansen som arrangeres 23. og 24. mai. Sesjonen har bidragsytere fra Finland og Norge, med blant annet LUKE, Ragn Sells og Lindal Treindustrier.

– Vi håper finske erfaringer kan bidra til å gi oss flere perspektiver på hvordan skogsektoren kan møte utfordringene med tanke på gjenvinning og gjenbruk, sier han.  

Deltakerne vil også få høre om konkrete eksempler på hvordan det i Norge jobbes med å bruke tre til å forlenge bygningers levetid.

Allmennhetens holdninger

– Trebyggeri er viktig, siden tre anvendt i bygg binder karbon for lang tid, sier professor Hans Fredrik Hoen, en av foredragsholderne i sesjonen.

– Her i Norden er vi godt vant med å bruke mye tre i bygningene. Slik er det ikke alle steder.

I sitt foredrag vil han presentere en europeisk studie av allmenhetens holdninger til høye trehus. Studien er gjennomført i Norge og seks andre europeiske land, og viser at det er stor variasjon mellom hvilke holdninger allmennheten har til slike bygg.

NMBU er ansvarlig for en sesjon om fremtidens trebyggeri på Skog og Tre-konferansen torsdag den 23. mai.

(Pressemelding)

Du kan lese mer om Skog & Tre i Treindustrien nr 3/2019, som kommer ut i slutten av juni.

Ikke abonnent?
Bestill abonnement her


Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Du kan abonnere på trenytt.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her

 

Nøkkelord
Faktaboks

Skog og Tre-konferansen arrangeres 23. og 24. mai.

Les mer om konferansen her