Du er her

Justerer opp terskelverdier

Grensen for når oppdrag skal kunnegjøres på Doffin, økes fra 1,1 til 1,3 millioner kroner.
Av Redaksjonen
Publisert 11.04.2018 10:07

Nærings- og fiskeridepartementet justerer opp samtlige terskelverdier for offentlige anskaffelser.

– Dette er en praktisk justering i tråd med regjeringens mål om et oversiktlig system der aktørene har så få terskelverdier som mulig å forholde seg til, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), ifølge en pressemelding fra Næringsdepartementet.

Terskelverdiene angir når det er plikt til å kunngjøre nasjonalt eller internasjonalt. Ifølge nettstedet Byggmesteren mener Arnhild Dordi Gjønnes i NHO, en av landets fremste eksperter på offentlig anskaffelser, at forrige økning av terkselverdiene – fra 500.000 til 1,1 millioner kroner i august 2016 – førte til at markedet for småbedrifter tørket inn.

Allerede et par måneder etter den siste justeringen, kunne hun påvise at det var kommet betydelig færre utlysninger av konkurranser under den nasjonale terskelverdien, skriver Byggmesteren.

Offentlige anskaffelser er underlagt et regelverk der beløpsgrenser bestemmer hvilke regler som gjelder. Anskaffelsesregelverket skiller mellom nasjonale terskelverdier og EØS-terskelverdier, som angir når det er plikt til å kunngjøre nasjonalt eller når det er plikt til å kunngjøre i hele EØS-området.

EØS-terskelverdiene justeres annet hvert år av EU-kommisjonen som følge av endringer i valutakursene. Nærings- og fiskeridepartementet fastsetter nye EØS-terskelverdier i Norge. Nasjonal terskelverdi justeres tilsvarende opp fra 1,1 til 1,3 millioner kroner i samsvar med EØS-terskelverdien. Statlige myndigheter vil da fortsatt ha én terskelverdi å forholde seg til ved kjøp av varer og tjenester. Terskelverdiene i andre forskrifter med krav til offentlige innkjøp justeres på tilsvarende måte i samsvar med EØS-terskelverdiene. De nye terskelverdiene trådte i kraft 6. april.