Du er her

Kampen om tømmerstokken

Ny forskning fra NMBU viser økte tømmerpriser etter 2030, og at europeisk skogindustri synes godt rustet mot framtidig konkurranse om biomasse.
Av Redaksjonen
Publisert 12.03.2018 11:17

Det grønne skiftet vil medføre store endringer for europeisk skogindustri. Særlig vil nye krav til transportsektoren om økt bruk av biodrivstoff spille inn. Ny forskning fra blant annet NMBU indikerer at europeisk skogsindustri står godt rustet mot økt konkurranse om biomasse med energisektoren, skriver Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på sine nettsider og refererer til en artikkel i Norsk Skogbruk 2-2018.

Innen 2020 skal EUs transportsektor være minimum 10 prosent fornybar. Hvordan vil en ny konkurranse om biomasse til biodrivstoff påvirke den europeiske skogsektoren? Det har norske og finske forskere sett nærmere på.

– Biodrivstoff er den eneste tilgjengelige fornybare energikilden for luftfart, tunge kjøretøy og sjøtransport, sier NMBU-professor i skogøkonomi, Birger Solberg.

Han sier at vi mest sannsynlig får en framtidig økt konkurranse om ressursene, ikke minst biomasse fra skog.

– Produktmarkedet vokser og differensieres, fra klær til dyrefor og biodrivstoff.

Samtidig øker inntektene, og forsterker etterspørselen etter miljøgoder fra skog og kravene til bærekraftig forvaltning.

– Alle mekanismene drar i samme retning. Beregningene våre indikerer sterkt økte priser på massevirke etter 2030 dersom FNs 2-graders mål skal oppfylles, sier Solberg.
Det eneste som muligens kan redusere dette er økt satsing på skogplantasjer i Afrika, Asia og Sør-Amerika, men dette kommer fort i konflikt med matproduksjon og miljø for en økende befolkning.

Les hele saken hos NMBU her

(Kilde: NMBU)


Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Du kan abonnere på trenytt.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her

Nøkkelord