Du er her

Konferanse: Trearkitektur og bærekraft

Treets rolle i den nye arkitekturen er hovedtema under den femte nasjonale konferansen for trearkitektur.
Av Redaksjonen
Publisert 25.10.2017 06:02

– Mange ser den direkte koblingen mellom bærekraft og trearkitektur. Økt fokus på miljø gir økt interesse for tre i arkitekturen. Tre har blitt en av «løsningene» på miljøutfordringene, sier daglig leder Aasmund Bunkholt i TreFokus, som er en av arrangørene av konferansen.

Konferansen, som arrangeres 15. november 2017 i Oslo, har etablert seg som det nasjonale møtestedet for alle som er opptatt av dagens og morgendagens fremragende norske trearkitektur, skriver arrangørene i en pressemelding.

Norsk og europeisk trearkitektur

I år ønsker arrangørene å vise spesielt byggeteknikker som østerrikske Hermann Kaufmann arkitekter benytter. Dette er et av de mest fremragende arkitektkontorene innen trebruk i Europa. I tillegg skal den norske trearkitekturens rolle belyses.


Aasmund Bunkholt. (Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén)

– Trearkitektur har alltid stått sterkt i Norge. Det vi er vitne til i dag, er et gjennombrudd for bruk av tre som byggemateriale til ulike store bygg, både ruralt og urbant. De siste årene har Norge fått trearkitektur som favner større konstruksjoner, alt fra kulturbygg, kontor, skole til boligblokker. Norsk byggekunst i tre har fått en synlig og respektert posisjon også internasjonalt. Dette er noe vi ønsker å sette i en større sammenheng under konferansen, sier Aasmund Bunkholt.

Treets rolle i den nye arkitekturpolitikken

Stiftelsen Design og arkitektur Norge (DOGA) har fått i oppdrag å stimulere arkitektstanden og andre til å delta på en langsiktig prosess der målet å påvirke utformingen en ny norsk arkitekturpolitikk. Derfor vil en del av konferansen dreie seg om at deltakere og inviterte foredragsholdere skal gi konkrete innspill om treets rolle i den nye arkitekturpolitikken.

Sist myndighetene utarbeidet arkitekturpolitikk var ”Arkitektur NÅ”, som ble utgitt av kultur og kirkedepartementet i 2009.

Bunkholt mener den nye arkitekturpolitikken må sette søkelys på arkitekturens rolle i å skape gode og bærekraftige omgivelser for samfunnet og mennesket, på både makro- og mikronivå. Han mener videre at «hverdagsarkitekturen» i framtida må treffe alle.

Mangelfull byggteknisk forskrift

Bunkholt mener dagens lovverk mangler en del før det er på nivå med den tekniske framgangen man har sett innen avansert trebruk de siste årene. De henger ofte etter, sier han og viser til Byggteknisk forskrift (TEK17):

– TEK17 mener jeg er for svak på miljø og bærekraft generelt. Dette gjelder i forhold til alle typer materialer og løsninger. Det vi opplever er at økt oppmerksomhet på bærekraft fører til enda større interesse bruk av tre i arkitekturen. Tre blir nå sett på som en «løsning» på miljøutfordringene. Spesielt ser vi dette i byene. TEK’en burde også generelt fokusere mer på bruk av fornybare materialer og livsløpsvurderinger i hele livsløpet, sier Bunkholt.

Arkitektutdanningens rolle

I år har alle utdanningsinstitusjonene som underviser i arkitektur blitt medarrangører av konferansen. Derfor blir det satt av god tid til å presentere nye studentprosjekter fra alle skolene.

I framtida må utdanningen legge til rette for økt samhandling mellom de ulike fagene og profesjonene innen byggenæringen, mener Bunkholt:

- Skolene må se på helheten, se på arkitekturen i et miljø- og bærekraftperspektiv i vid forstand. Dette er noe vi vil drøfte under konferansen, sier Bunkholt.   

Konferansen arrangeres onsdag 15. november fra 09.00 til 17.00 på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).
Programmet finnes på www.trearkitektur.no.
For mer informasjon om konferansen, se faktaramme.


Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Du kan abonnere på trenytt.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her

Faktaboks

Den nasjonale konferansen for trearkitektur arrangeres onsdag 15. november kl 09.00-17.00 på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).

Konferansen retter seg mot aktører i hele verdikjeden som har grenseflate mot bruk av tre i arkitektonisk sammenheng, det være seg arkitekter, rådgivere, utførende, byggherrer, eiendomsutviklere, ulike aktører i skognæringen, studenter, forskningsmiljøer og nasjonale og lokale myndigheter.  De fire foregående konferansene har hatt overvekt av arkitekter og byggherrer.

Konferanseprogrammet finnes på www.trearkitektur.no

Arrangørene er TreFokus, Norske arkitekters landsforbund (NAL), Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Bergen Arkitekthøgskole (BAS), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Arkitektbedriftene i Norge og Norsk Treteknisk Institutt.