Du er her

Lanserte strategi for grønn industriutvikling

I dag lanserte regjeringen strategien "Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling". Bransjeorganisasjonen Treindustrien mener strategien støtter opp om industriens behov på flere punkter.
Av Redaksjonen
Publisert 12.03.2019 20:06

– Det er positivt at regjeringen ved fremleggelse av strategien gjør et poeng av at det må satses på dokumentasjon og standardisering for å møte markedsbehov. Dette er noe vi fra industrisiden har etterspurt fokus på, sier administrerende direktør i Treindustrien Heidi Finstad i en pressemelding.

– Digitalisering blir viktig

Treindustrien mener strategien er en god oppfølging av målene i SKOG22, og at den viser hvordan trebasert industri spiller en viktig rolle for å nå klimamålene.

Finstad framhever også at strategien støtter opp om industriens behov når det gjelder digitalisering.

– I en digital byggenæring må også informasjon om produkters egenskaper flyte digitalt. Og informasjonen blir særlig viktig i overgangen til en biobasert sirkulærøkonomi med lengst mulig levetid på bygningsmassen, sier Finstad.

Mer kunnskap om trebasert byggeri


Strategien ble lansert hos Moelven Industrier på Moelv. Her ser vi Heidi Finstad, Olaug Bollestad og administrerende direktør i Moelven Limtre, Rune Abrahamsen.(Foto: Treindustrien)

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad lanserte strategien hos Moelven Industrier på Moelv. Under besøket fikk Landbruksministeren høre konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven fortelle hvordan selskapet jobber med industriell utvikling med grønne ressurser. Kristiansen understrekte at det er nødvendig å fremme utdanning og kunnskap for å sikre god rekruttering og for å møte markedsbehovene.

– Strategien fra Regjeringen peker også på behov for å utvikle kunnskap om trebasert byggeri, og Treindustrien oppfatter at regjeringen er beredt til å støtte opp om kunnskapsutvikling i næringen, sier Finstad.

Skog- og trenæringen skal spille en sentral rolle


Landbruks- og matministerer Olaug Bollestad (Foto: Treindustrien)

Landbruks- og matministeren framhevet at alle nærings- og samfunnssektorer må bidra til grønn omstilling i norsk næringsliv og nye grønne arbeidsplasser.

– Omstillingen skal legge grunnlaget for et bære­kraftig velferdssamfunn. Jeg vil at skog- og trenæringen skal spille en sentral rolle i ei slik utvikling. Regjeringen kan legge til rette for økt forskings-, utviklings- og innovasjonsaktivitet og bidra med langsiktige, forutsigbare og stabile rammevilkår. Skog- og trenæringen må selv utnytte mulighetene, sa Olaug Bollestad da hun la fram strategien i dag.

(Pressemelding fra Treindustrien / regjeringen.no)

Du kan lese mer om strategien i Treindustrien nummer 2/2019.
Her kan du bestille abonnement


Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Du kan abonnere på trenytt.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her

Faktaboks

Strategien "Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling" er regjeringens strategi for økt forsknings-, utviklings- og innovasjonsaktivitet i skog- og trenæringen. Den skal også stimulere etterspørselen etter grønne, trebaserte produkter. Landbruks- og matdepartementet skal legge til rette for at det blir etablert et forum for dialog mellom skog- og trenæringen, relevante forskings- og utdanningsmiljø og sentrale virkemiddelaktører.

Strategidokumentet er utarbeidet av Landbruks- og matdepartementet, etter kontakt med Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeri­departementet, Olje- og energidepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Samferdselsde­partementet og Finansdepartementet. Norges forskingsråd, Innovasjon Norge, forskingsmiljøer og næringsaktører har bidratt med innspill til arbeidet.

Les mer på regjeringens nettsider

Her finner du hele trategien (PDF)