Du er her

Markedet for massivtre er i sterk vekst

Norge ligger langt framme internasjonalt når det gjelder bruk av treteknologi, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.
Av Redaksjonen
Publisert 17.11.2017 06:03

– Nå ser vi at produksjonen av massivtre er i sterk vekst. Materialet passer alle typer bygg og er både konkurransedyktig på pris og av høy kvalitet. Kombinasjonen av massivtre og andre trematerialer gir store muligheter, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale til regjeringens nettsider.

Skandinavias største massivtre-anlegg

Splitkon AS har nå startet gravearbeidene til det som vil bli Skandinavias største massivtre-anlegg. Fabrikkbygget på hele 9 mål skal oppføres i massivtre og er planlagt å stå klart høsten 2018. Produksjonslinjen som installeres vil ha en årlig produksjonskapasitet på 60 000 kubikkmeter, melder Splitcon AS. Fabrikken i Åmot er en stor satsing innen norsk treindustri og bak satsingen har selskapet fått med seg Limtre Holding, Ski Bygg Gruppen AS, Holdit AS, Sparebanken 1 Ringerike Hadeland samt Innovasjon Norge og SIVA.

Økende marked for massivtre

Det er et mål for skog-og trenæringen i Norge å foredle mer av skogsråstoffet fremfor eksport av rundtømmer. Urbaniseringstrenden har åpnet for nye byggesystemer i tre som kan erstatte byggesystemer i blant annet stål og betong. Et av disse byggesystemene er massivtre, eller krysslaminert trevirke (CLT). Nå er markedet for byggesystemet så stort og voksende at vi endelig får en storskala produsent i Norge, hos Splitcon i Buskerud, skriver regjeringen.no.

Samspill mellom privat og offentlig risikoavlastning

Å satse stort innen et område som krever store og produksjonstilpassede investeringer, er avhengig av et fungerende samspill mellom privat og offentlig risikoavlastning for å lykkes. I dette prosjektet, er det på oppdrag av Innovasjon Norge, blitt gjort en grundig markedsanalyse for massivtre som synliggjør et stort potensial. SIVA har gått inn med sitt eiendomsvirkemiddel og er byggeier med utleie til produksjonsselskapet og Innovasjon Norge har støttet utviklingen med lån og tilskudd.

Les mer om tilskudd til innovativ bruk av tre hos Innovasjon Norge

Tre blir stadig mer populært

Treindustrien opplever positiv trend om dagen, hvor flere større utbyggere er blitt mer bevist på sertifisering, miljøkalkulasjon og materialer med lave klimagassutslipp. Flere arkitekter, ingeniører og entreprenører er også blitt flinkere til å planlegge, utvikle og bygge industrielt med tre, noe som har ført til reduserte kostnader. Innenfor flere byggsegmenter konkurrerer nå tre med alternative byggematerialer. Noe som har en positiv miljø -og klimaeffekt.

Innovasjon Norge har på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet arbeidet med kompetansedeling og risikoavlastning bidratt til denne utviklingen og fortsetter dette viktige arbeidet som en del av Bioøkonomiordningen.

Les mer om bioøkonomiordningen hos Innovasjon Norge

(Kilde: regjeringen.no)


Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Du kan abonnere på trenytt.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her