Du er her

Nå kommer de store urbane treprosjektene

Interessen for bruk av tre i store boligprosjekter og næringsbygg øker, og en ny, urban trearkitektur er under utvikling. – Vi ser dette blant annet i Oslo, Trondheim og Stavangern sier professor Marius Nygaard ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.
Av Redaksjonen
Publisert 30.10.2017 09:32

Marius Nygaard deltar på den 5. nasjonale konferansen for trearkitektur som arrangeres 15. november.

Fra studentboliger til ordinære boliger

Arrangøren av konferansen skriver i en pressemelding at gjennombruddet for bruk av massivtre i store studentboligprosjekter nå også ses på Kringsjå i Oslo. Her er 350 hybler i byens høyeste trebebyggelse med inntil 10 etasjer snart ferdige. Og erfaringene fra studentboligene overføres til det større og mer krevende, ordinære boligmarkedet; Store og høye bolig- og næringsbygg med tre som hovedmateriale er under planlegging og bygging både i Oslo, Trondheim og Stavanger.

– OBOS inviterte i vår til arkitektkonkurranse om en boligblokk på 8 etasjer i massivtre på Manglerud i Oslo. Helen & Hard Arkitekter vant med et prosjekt som viser variasjonsmulighetene i massivtre. De har også, i samarbeid med SAAHA Arkitekter, tegnet SR-banks hovedkontor i Finansparken Bjergsted i Stavanger. En nyskapende trekonstuksjon er et arkitektonisk hovedtema i dette prosjektet, sier Marius Nygaard i pressemeldingen.

Store prosjekter i Trondheim og Oslo

Han viser også til Lillebyen i Trondheim; et stort boligområde i privat regi som er under bygging av Veidekke. Her vil de videreutvikle massivtreløsningene fra studentboligene på Moholt.

I Oslo bygger NCC "Valle Wood", som med sine 6800 kvadratmeter og sju etasjer blir Oslos første, høye næringsbygg i tre.

– Søyler og bjelker i limtre bærer dekker i massivtre som får påstøp av betong. Lund & Slaatto Arkitekter og Oslotre deltar i prosjekteringen. Utviklingen av nye byggesystemer og ny trearkitektur skjer raskt, og er svært interessant sier Nygaard.

Norsk og europeisk trearkitektur

På den nasjonale konferansen for trearkitektur ønsker arrangørene blant annet å vise byggeteknikker som østerrikske Hermann Kaufmann arkitekter benytter. Dette er et av de mest fremragende arkitektkontorene innen trebruk i Europa.

– Christoph Dünser fra Hermann Kaufmann arkitekter i Østerrike har ledet utformingen av mange av kontorets treprosjekter. De kombinerer industriell innovasjon og høy arkitektonisk kvalitet. På konferanser forteller han om prosjekter og erfaringer,

Også norsk trearkitektur skal belyses denne dagen: Dan Zohar kommer for å presentere Haugen/Zohars treposjekter, blant annet ungdomsboligene som fikk NALs arkitekturpris i 2017. I tillegg vil deltakerne få et innblikk i norske arkitektstudenters arbeid med trearkitektur.

– Som del av forskningsprosjektet "Wood Be Better" har AHO holdt en serie masterkurs der studentene har utviklet trearkitektur i typiske og krevende bysituasjoner. Kursene har fått stor søkning og mange har valgt å jobbe videre med tre også i diplomoppgavene. Interessen for trearkitektur er stor også på NTNU og BAS, og skolene må samarbeide om å utvikle undervisning og forskning understreker Nygaard.

Les mer om konferansen her

Konferansen arrangeres onsdag 15. november fra 09.00 til 17.00 på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).
Programmet finnes på www.trearkitektur.no.
For mer informasjon om konferansen, se faktaramme.


Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Du kan abonnere på trenytt.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her

Faktaboks

Den nasjonale konferansen for trearkitektur arrangeres onsdag 15. november kl 09.00-17.00 på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).

Konferansen retter seg mot aktører i hele verdikjeden som har grenseflate mot bruk av tre i arkitektonisk sammenheng, det være seg arkitekter, rådgivere, utførende, byggherrer, eiendomsutviklere, ulike aktører i skognæringen, studenter, forskningsmiljøer og nasjonale og lokale myndigheter.  De fire foregående konferansene har hatt overvekt av arkitekter og byggherrer.

Konferanseprogrammet finnes på www.trearkitektur.no

Arrangørene er TreFokus, Norske arkitekters landsforbund (NAL), Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Bergen Arkitekthøgskole (BAS), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Arkitektbedriftene i Norge og Norsk Treteknisk Institutt.