Du er her

NCC tok første spadetak for Valle Wood

Midt i hovedstaden skal Norges største næringsbygg i massivtre ligge. «Valle Wood» blir midtpunktet i NCCs utvikling av 60.000 kvadratmeter kontor- og servicebygg på tomten på Valle.
Av Redaksjonen
Publisert 16.06.2017 14:11

I går ble første spadetak tatt av NCC-lederne Manne Aronsson og Are Strøm, og seremonien som symboliserer byggestart ble gjennomført med stor oppslutning.

Dermed starter siste etappe i utviklingen av tomten som Vålerenga i 2011 kjøpte av Oslo kommune. NCC har tatt et stort eierskap til dette arbeidet og vært en viktig pådriver i jobben med å fornye og utvikle et tidligere passivt område med stort potensial, skriver selskapet i en pressemelding.

Oslotre AS prosjekterer, administrerer og monterer hele trekonstruksjonen, og har vært med på prosjektet hele veien fra skissestadiet.

Store forandringer

– Vi er ikke på Valle kun for å bygge kontorer, vi tar også et stort eierskap til utviklingen av området. Nå skjer det store forandringer som vil gjøre dette til en vital og levende del av Oslo, sier administrerende direktør Manne Aronsson i NCC Property Development.

Utviklingen av området har tatt mange år. For at Vålerenga skulle få ta tomten i bruk, måtte det oppfylles en del tøffe vilkår. Blant annet måtte det arbeides fram en reguleringsplan med boliger, skole, barnehage, kontorer og stadion. Først i 2015 var alle vilkår koblet til tomten på plass og en sluttavtale i orden.

– Det har vært komplekst og skjørt, men vi har med enormt engasjement og meget godt samarbeid med Oslo kommune og Vålerenga løst det på en meget god måte, sier Aronsson.

– Viktig med massivtrebygg

– Dette er et meget spennende prosjekt som er helt i tråd med NCCs visjon om å fornye vår bransje og utvikle bærekraftige løsninger. Valle Wood i massivtre er et nyskapende bygg for NCC, og vi gleder oss til å starte arbeidet, sier leder Are Strøm i NCC Building, som skal bygge Valle Wood.

Han poengterer hvor viktig utviklingen av bygg i massivtre er, både i NCCs satsing, men også sett i miljø- og bærekraftperspektiv:

– Valle Wood vil spare over 40 prosent CO2-utslipp sammenlignet med et oppdatert referansebygg. Det er viktige bidrag i fremtiden for byggenæringen, og er noe vi vil satse på, sier Strøm.

Satser milliarder på prosjektet

Valle-utviklingen er en stor satsing for NCC. Totalt investeres det i overkant av 1,5 milliarder kroner på det fem etapper lange kontorprosjektet.

Bygg A i prosjektet er døpt Valle Wood på grunn av den gjennomgående bruken av massivtre. Bygget blir på 6700 kvadratmeter.

I Valle Wood finnes det plass for tradisjonell kontorvirksomhet, samtidig som det er tenkt et spennende kontorkonsept med plass til co-working og gründerbedrifter, samt møterom, konferansefasiliteter og ulike serverings- og servicetilbud.

Kort vei til kollektivtrafikk

Nærmeste nabo til Valle Wood blir Vålerengas nye stadion, som står klar til bruk tidlig i september. Nye boliger blir det også, som Selvaag skal oppføre. NCC har lagt stor vekt på å utvikle området til bruk for allmenheten, og det blir store arealer til trening, sosiale møteplasser og ulike former for aktivitet.

Valle ligger bare få minutters gange fra kollektivknutepunktet Helsfyr, noe som gjør adkomsten enkel med t-bane og buss.

– Utvikling av områder nær kollektivknutepunkt er svært bærekraftig. Det er fremtiden å kunne ta seg til og fra jobben uten bruk av bil, sier Manne Aronsson.

(Pressemelding fra NCC)


Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Faktaboks

Massivtre er laget av naturens reneste materialer, og har dype tradisjoner i norsk byggeskikk. Konstruksjonsprinsippene for massivtre er at trevirke sammenføyes til elementer ved hjelp av for eksempel spikring, liming eller strekkstag. Hele elementer produseres på fabrikk eller byggeplass, og sages til etter mål. Platene monteres under telt på byggeplassen. På denne måten får man et tørt og støvfritt bygg med kort monteringstid. Massivtreelementer kan brukes i alle typer bygg som boliger, næringsbygg, skolebygg, barnehager og helsebygg.

Massivtre og miljø: Massivtre er godt for både inneklimaet i bygg og det ytre miljøet. Tre er et fornybart byggemateriale som er lite ressurskrevende ved fremstilling. Dette gir et lavere CO2-utslipp, i tillegg til at treet binder CO2. Bruk av massivtre gir et godt inneklima fordi treet puster og er i stand til å regulere fukt og temperatur. Porøst tre gir varme gulv uten tilført gulvvarme. Fordelene med massivtre er blant annet at det er resirkulerbart og bærekraftig, samtidig som det gir nye muligheter for skogdrift.

Bygg A, Valle:

Beskrivelse: Kontorbygg
Byggetid: 1. kvartal 2017 – 4. kvartal 2018
Byggherre: NCC Property Development
Entreprenør: NCC Building
Entrepriseform: Samspillkontrakt
Kontraktverdi: 190 millioner kroner eks mva
Arkitekt: Lund+Slaatto
Oslotre AS prosjekterer, administrerer og monterer hele trekonstruksjonen, og har vært med på prosjektet hele veien fra skissestadiet.

(Kilde: NCC)