Du er her

Norge kan øke hogsten

Regjeringen har meldt inn til EU at vi kan øke hogsten og likevel holde oss innenfor regelverket for opptak og utslipp av klimagas fra skogsektoren.
Av Redaksjonen
Publisert 26.02.2019 09:08

Regjeringen har med utgangspunkt i en rapport fra Miljødirektoratet og NIBIO besluttet referansebanen for forvaltet skog som Norge skal levere til EU. Referansebanen legger til grunn et hogstnivå som er omtrent det samme som skognæringen selv har som mål. Dette kan skogeierne hogge uten at det blir registrert som utslipp av klimagasser etter EUs regelverk. I tillegg kommer kompensasjon som gir rom for ytterligere økning i hogsten.

– Tre er viktig i det grønne skiftet

– Referansenbanen vi melder inn gir gode muligheter for å øke hogsten i Norge samtidig som vi følger EUs regelverk. Skogen er en viktig ressurs for å få til det grønne skiftet. Med dette legger vi til rette for skognæringen og bidrar til å redusere utslippene sammen med EU, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen i en pressemelding.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestadsie at det har vært viktig for henne å få en referansebane for forvaltet skog som utnytter handlingsrommet i EU sitt regelverk.

– Skogen spiller en viktig rolle i det grønne skiftet. Referansebanen gir rom for å øke hogsten sammenlignet med dagens nivå, i tråd med skognæringens målsetning, sier hun.

– Positivt

Bransjeorganisasjonen Treindustrien mener dette er positivt.

– Det er svært positivt at regjeringen og klima- og miljøminister Ola Elvestuen utnytter handlingsrommet i EUs regelverk og legger vekt på skogen som en viktig ressurs for å få til det grønne skiftet, sier Treindustriens administrerende direktør Heidi Finstad i en kommentar på organisasjonens nettsider.

(regjeringen.no / treindustrien.no)


Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Du kan abonnere på trenytt.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her

 

 

Faktaboks

EUs regelverk for skog og arealsektoren

EUs regelverk sier hvordan utslipp og opptak fra kategoriene forvaltet skog, nye skogarealer, avskogede arealer, beitemark, dyrket mark og våtmark skal beregnes og telles med i forpliktelsen. Målet for sektoren samlet er at opptak og utslipp skal gå i netto null. Utslipp og opptak fra forvaltet skog – det vil si skog som hogges og forynges – skal måles mot en referansebane. Hogstnivået er den viktigste enkeltfaktoren som påvirker referansebanen. Er hogsten høyere enn det nivået som ligger i referansebanen kan det gi et beregnet utslipp fra skogen som skal telles mot forpliktelsen. Er hogsten lavere, kan det gi et beregnet opptak som teller som utslippsreduksjoner i oppfyllelsen av forpliktelsen. EU-regelverket inneholder en kompensasjonsmekanisme som også Norge vil kunne benytte seg av.

Rapporten fra NIBIO og Miljødirektoratet

NIBIO og Miljødirektoratet har levert seks scenarier for referansebanen for forvaltet skog basert på to ulike tilnærminger. Regjeringen har konkludert med at Norges referansebane skal være scenarioet som NIBIO og Miljødirektoratet kaller for Finland 9.

(Kilde: regjeringen.no)

Les NIBIO sin rapport (pdf)