Du er her

Norgeshus tilbyr massivtrehus

Norgeshus har som første boligkjede inngått sentralavtale med den norske massivtreprodusenten Termowood.
Av Redaksjonen
Publisert 03.04.2018 14:15

– Vi ønsker å tilby miljøriktige boligløsninger som et alternativ til tradisjonell bygging og har sett etter løsninger for dette, og valget falt da naturlig på byggesystemet av trekonstruksjoner/massivtre fra Termowood, sier teknisk sjef i Norgeshus Snorre Bjørkum.

Norgeshus vil tilby kunder som ønsker å fokusere på bærekraft og redusert Co2-fotavtrykk et gunstig alternativ. De erfaringer så langt for byggesystemet, bekrefter at de konkurrerer med tradisjonelt trebyggeri både i byggetid, kostnader og klima.

– I desember 2017 lanserte Norgeshus ny Husbok og hustypen Fauna i boka er presentert i Termowood. Boligen er gjennomprosjektert og kalkulert i byggesystemet.


I MASSIVTRE: I desember 2017 lanserte Norgeshus gjennom sin nye Husbok hustypen Fauna som er bygget på elementer fra Termowood. Boligen som er vist på bildet står på pilarer, slik at man kan bygge på en naturtomt uten å gjøre store inngrep i (naturen) terrenget. Illustrasjon: Norgeshus

– Vi ser en generell økende miljøtrend blant boligkjøpere. Det vi vet er at byggenæringen står for store miljø- ,avfall- og energibelastninger. Derfor er det helt naturlig at en boligprodusent som oss å kunne tilby alternativer til den tradisjonelle byggemetoden fra porteføljen vår, som også bidrar til å redusere negative miljøpåvirkninger.

Bjørkum forteller at det er positivt at Termowood arbeider helt konkret for å etablere egen produksjonslinje for massivtre produksjon i Hurdal, som skal stå ferdig i løpet av 2019.  

– At produsenten snart vil benytte eget massivtrevirke, og ikke importerer dette fra Europa, medfører kortreiste materialer som gir redusert transportbehov, som i sin tur gir ytterligere positive bidrag til Co2-reduksjonen, understreker Bjørkum.

Han sier at det også er en trygghet for Norgeshus at massivtresystemet til Termowood har teknisk godkjenning i Sintef Byggforsk, som også er godkjent uten å bruke av plast i konstruksjonen.  

– Jeg er svært godt fornøyd med avtalen vi har inngått med Norgeshus. At Norgeshus går foran i  boligprodusentbransjen med miljøriktige alternativer, liker jeg selvsagt også godt, sier daglig leder Henning Thorsen i Termowood.

Thorsen ser fram til at det skal leveres boliger i kjeden der boligkjøpere ønsker en mer bærekraftig bolig.

(Pressemelding)