Du er her

Ny konferanse for trearkitektur

Arrangørene av den 3. nasjonale konferansen for trearkitektur inviterer til en ny og spennenende konferanse om innovativ norsk trearkitektur onsdag 10. juni 2015 i Oslo. Konferansen arrangeres i et samarbeide mellom TreFokus, Norske arkitekters landsforbund, Norsk Treteknisk Institutt, Arkitektbedriftene i Norge og Norske Lauvtrebruk.
Av karljorgen.gurandsrud@mediaoslo.no
Publisert 26.03.2015 10:30

Den nasjonale konferansen for trearkitektur retter seg mot aktører i hele verdikjeden som har grenseflate mot bruk av tre i arkitektonisk sammenheng. Konferansens målgruppe er arkitekter, rådgivere, utførende, byggherrer, eiendomsutviklere, ulike aktører i skognæringen og nasjonale og lokale myndigheter. Studenter og forskningsmiljøer er viktige målgrupper for konferansen. 


Treprisen deles ut

Den nasjonale konferansen for trearkitektur er en møteplass for alle som er opptatt av innovativ norsk trearkitektur. Konferansen, som er tverrfaglig, skal synliggjøre trendene innen den norske særegne trearkitekturen og inspirere ulike aktører i verdikjeden fra skogen til bygg til å bidra i videreutviklingen av grensesprengende norsk trearkitektur.  «Treprisen 2015» – en høyt aktet arkitekturpris for fremragende arkitektur – blir delt ut under konferansen.