Du er her

Ny storsatsing på bioenergi og fjernvarme for InnTre

InnTre i Trøndelag satser igjen stort på bioenergi basert på bedriftenes biprodukter. Man har etablert selskapet InnTre Energi Steinkjer AS som bygger et komplett nytt fyringsanlegg vegg i vegg med det eksisterende. I prosjektet ligger også bygging av ny felles flissilo for de to fyranleggene, samt ny infrastruktur.
Av karljorgen.gurandsrud@mediaoslo.no
Publisert 20.01.2014 22:00

Adm. direktør Gisle Tronstad (t. v.) og teknisk sjef Ola Trønsdal har sterk tro på at bioenergi er et viktig fremtidig satsingsområde for selskapet.

Det nye anlegget skal leveres av Jernforsen, blir totalt på 9 MW og skal levere rundt 30 GWh i form av prosessvarme og fjernvarme, med muligheter for økning.

Fra fyringsanleggene skal det bygges ny infrastruktur for fjernvarme over til sørsiden av Steinkjer. Denne blir kraftig overdimensjonert for å kunne ta høye for videre utbygging i den delen av byen. De viktigste kundene i prosjektet kobles til i 2014. Dette er prosessbedriftene Nortura Steinkjer og Steinkjer kornsilo. I tillegg kommer noen varmekunder. I første omgang skal det kobles til 10–12 GWh, men man regner med at potensialet i Steinkjer er vesentlig større.

– InnTre Energi ser på dette som en svært langsiktig investering, sier prosjektleder Ola Trønsdal. – Vi tar sikte på å bygge ut infrastruktur for storparten av Steinkjer by på sikt. Den totale investeringen i første omgang er kalkulert til 35 Mkr. Inntre Energi Holding vil levere 70–75 GWh i 2015, når utbyggingen er fullført. Det er bygget inn betydelig reservekapasitet i prosjektet.