Du er her

Nye faktaark om flis

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har utarbeidet 11 nye faktaark om flis og flisfyring.
Av Redaksjonen
Publisert 11.01.2018 06:32

Faktaarkene tar for seg hele verdikjeden – fra hogst og tørking i skogen til oppflising, lagring, tørking og selve fyringen.

Flis til fyring utgjør en viktig del av bioenergisortimentet. I dag omsettes det cirka en million kubikkmeter skogsflis i Norge hvert år, men potensialet er mye større, sier forsker Simen Gjølsjø ved NIBIO.

Sammen med kollega Eirik Nordhagen har Gjølsjø forfattet de nye faktaarkene om flisfyring på oppdrag fra Innovasjon Norge.

Råvarer fra skogen spiller en viktig rolle i en fornybar, sirkulær økonomi. Det er jo et mål å øke avvirkningen i Norge, og da vil bioenergi, og sortimenter slik som flis, bli enda viktigere, påpeker Gjølsjø.

Faktaarkene tar for seg disse temaene:

 • Viktige egenskaper i flisa som brennverdi, kjemisk innhold, egenvekt
 • Hva er aske og håndtering av aske
 • Lagring av virket for å oppnå best kvalitet
 • Hvilken fliskvalitet skal man ha?
 • Flishogging med ulike typer flishogger og solding
 • Binding av CO2
 • Økonomien i mindre flisfyringsanlegg
 • Forskjellige prinsipper for flisfyringsanlegg og varmedistribusjon
 • Ulike innmatingssystemer av fliskjelen
 • De nye internasjonale flisstandarder
 • Omregningsfaktorer mellom fastkubikkmeter og løskubikkmeter og brennverdier

Du finner faktaarkene på NIBIO sine nettsider

(Kilde: NIBIO)


Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Du kan abonnere på trenytt.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her

Nøkkelord