Du er her

Nye kurs i trekonstruksjoner

I 2019 gjennomfører Treteknisk flere nye kurs i trekonstruksjoner. Kursene er tilpasset ulike målgrupper med tanke på erfaring, kompetanse og fagfelt.
Av Redaksjonen
Publisert 06.02.2019 05:30

Kursene vil gjennomføres første gang i mars og du kan melde deg på allerede i dag, skriver Treindustrien i en pressemelding.

En undersøkelse foretatt gjennom «Nordic Network for Tall Wood Buildings» viser stor enighet blant folk i byggebransjen om at tre vil spille en økt rolle i fleretasjes bygninger i framtida. Men det er også generell enighet om at det er mangel på erfaring innen trekonstruksjoner blant aktører i bransjen, og at det er noen tekniske problemer som vi må bli bedre på.

Med stadig utvikling av ny teknologi og mer bruk av tre som byggemateriale i Norge, opplever Treteknisk økt etterspørsel av kurs og kunnskapsformidling fra mange ulike aktører i bransjen. Det er særlig stor etterspørsel etter kurs i massivtre- og limtrekonstruksjoner. For å dekke dette behovet på en god måte og bidra til større kunnskapsformidling innen trekonstruksjoner, har Treteknisk fornyet sitt kursopplegg og tilbyr nå skreddersydde kurs til ulike målgrupper. Kursene vil veilede både byggherrer, arkitekter, entreprenører og rådgivere, skriver Treindustrien

De nye kursene gjennomgår følgende:

  • Hvorfor skal byggherre velge å bygge i tre og hva må han/hun være oppmerksom på, når en konstruksjon bygges i tre?
  • Hvilke muligheter finnes ved trekonstruksjoner og er det noen særlige utfordringer arkitekten må ta hensyn til?
  • Hvordan foregår byggefasen når det bygges i tre, og er det særlige fokuspunkter på byggeplassen ved trekonstruksjoner sammenlignet med betong-/stålbygg?  
  • Hvilke dimensjoneringsprinsipper gjelder for trekonstruksjoner og hvordan beregnes ulike løsninger?

I kursene medvirker flere eksperter som vil dele sin erfaring med trekonstruksjoner.

Dette sikrer deg god kunnskap og informasjon til ditt neste tre-prosjekt, sier kursansvarlig Stine Lønbro Bertelsen.  

Hun håper kursene vil bidra til at flere vil bygge i tre og at dette vil føre til en større andel trebygg i framtida, noe som vil medvirke til en reduksjon av CO2-utslippene fra byggebransjen og bidra til en mer miljøvennlig framtid.

Her finner du mer informasjon om de ulike kursene

(Pressemelding)


Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Du kan abonnere på trenytt.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her

Faktaboks

Nye kurs hos Treteknisk

Innledende kurs om bygg i tre og tre i bygg.
 
Kurs om å prosjektere og bygge i tre.
 
Kurs om å dimensjonere trekonstruksjoner
 
Treteknisk avholder konstruksjonskurs i Eurokode 5 på forespørsel.