Du er her

Nytt forskningssenter for bærekraftig biodrivstoff

Et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi er nå etablert. Bio4Fuels har som mål å utvikle bærekraftig biodrivstoff av celluloseholdige rester fra skognæringen eller landbruket.
Av Redaksjonen
Publisert 10.02.2017 12:45

I går var for første gang forskningsinstitusjoner, næringsaktører, skogeiere og myndigheter samlet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). 

Bio4Fuels ledes av NMBU og SINTEF, men har en rekke prosjektpartnere (se faktaboks).

Forskerne i  Bio4Fuels vil se hvordan slik celluloseholdige rester fra skognæringen eller landbruket kan utnyttes maksimalt og effektivt for å produsere ulike produkter.

– På NMBU har vi hatt flere forskningsgjennombrudd når det gjelder enzymteknologi for å bryte ned cellulose.  Dette vil vi bygge videre på når vi nå skal utvikle teknologi for å lage biodrivstoff fra gran. I Bio4Fuels har vi med et landslag av gode forskningsmiljøer, og sammen med våre industripartnere har jeg tro på at vi skal bli verdensledende i utviklingen av annen generasjon biodrivstoff, sier nestleder ved senteret, Svein Jarle Horn fra NMBU.

Les mer om prosjektet på nettsidene til NMBU


Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?

Last ned bladet elektronisk

Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

 

Faktaboks

Fakta om Bio4Fuels:

Varighet: Åtte år.

Finansiering: Til sammen 270 millioner NOK, der 50 prosent er fra Norges forskningsråd og den øvrige halvparten er fordelt likt mellom forskningspartnere og næringsaktører.

Prosjekteier: NMBU

Prosjektledelse: SINTEF og NMBU

Øvrige prosjektpartnere: NIBIO, PFI, SINTEF, HSN og IFE og et stort antall brukerpartnere

Prosjektets nettside