Du er her

Planlegger 750-800 studentboliger i massivtre på Campus Ås

Arkitektkontoret Dyrø og Moen er i gang med detaljregulering av Skogveien studenboliger i Ås. Byggene planlegges reist i massivtre.
Av Redaksjonen
Publisert 23.05.2018 11:59

Det er i forbindelse med at Veterinærinstituttet og Veterinærhøyskolen ved NMBU snart flytter til Campus Ås, at man ser behovet for etablering av et større antall nye studentboliger. Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) har engasjert arkitektkontoret Dyrø og Moen til å utarbeide en reguleringsplan for 750-800 nye studentboliger i Skogveien, samt stå for prosjekteringen av disse, skriver Byggfakta.
 
Arbeidet med selve nybygget av veterinærhøyskolen i Ås er godt i gang. Campus Ås er den største samlede utbyggingen i universitets- og høgskolesektoren i Norge noen sinne. Totalverdi på dette prosjektet er 6,9 milliarder kroner, og det skal stå ferdig i mai 2020. Byggeleder er Cowi as.
 
Studentboligene planlegges reist i massivtre, et miljøvennlig og bærekraftig konstruksjonsmateriale som følger opp NMBUs intensjoner om et «grønt universitetsmiljø. Det skriver arkitektfirmaet Dyrø og Moen på sine nettsider. Ny bebyggelse innenfor planområdet vil realiseres i ulike byggetrinn og etapper. Overordnet vil det fokuseres på en helhetlig arkitektonisk utforming der studentbyens identitet og planmessige visjon underbygges.

Les mer hos Byggfakta
 
(Kilde: Byggfakta)