Du er her

Planting av skog er et godt klimatiltak

Evalueringen av pilotfasen for planting av skog på nye areal bekrefter at tiltaket har god klima- og næringseffekt.
Av Redaksjonen
Publisert 23.04.2019 06:47

I løpet av en treårige pilotfase har det blitt plantet gran på i overkant av 6000 dekar i pilotfylkene Rogaland, Trøndelag og Nordland.

Trærne forventes å ta opp omlag 700 000 tonn CO2 de neste 85 årene. Trevirket fra hogst kan brukes til å erstatte fossilt råstoff. Dersom arealet hadde grodd igjen naturlig ville karbonopptaket vært vesentlig lavere, omlag 250 000 tonn, skriver regjeringen.no.

– Planting av skog er en av de viktigste oppgavene innen skogbruket og danner grunnlaget for videre skogsdrift. Med et tidsperspektiv på 60 år og mer fra planting til hogst, vil det påvirke de neste generasjonene sin mulighet til å nyte godt av investeringen – både økonomisk og klimamessig, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad på regjeringen sine nettsider.

Tiltakskostnaden for planting av skog på nye arealer var tidligere beregnet til 50 kroner per tonn CO2. Pilotfasen har vist at kostnadene har vært noe høyere, men planting er fortsatt et billig tiltak sammenlignet med andre tiltak for å redusere utslipp eller øke opptak av klimagasser.

Les hele evalueringen hos Landbruksdirektoratet 

(Kilde: regjeringen.no)


Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Du kan abonnere på trenytt.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her

 

 

Nøkkelord
Faktaboks

Bakgrunn for pilotfasen

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD) iverksatte Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet i 2015 en treårig pilotfase for å høste erfaringer med planting av skog på nye arealer som klimatiltak. Pilotfasen var en oppfølging av rapporten Planting av skog på nye arealer som klimatiltak  fra de to direktoratene og Norsk institutt for bioøkonomi (daværende Skog- og landskap) fra 2013.

Nå har direktoratene levert sin sluttrapport og evaluering av pilotfasen . Rapporten omtaler resultater og erfaringer fra pilotfasen, og gir innspill til justeringer dersom tiltaket skal oppskaleres.

(Kilde: regjeringen.no)