Du er her

Prøvekjørte modulvogntog

Samferdselsminsteren testkjørte modulvogntog sammen med Treindustrien. Nå håper industrien på en snarlig løsning.
Av Redaksjonen
Publisert 14.06.2017 10:23

Modulvogntogordningen ble gjort permanent i 2014, men ennå er ikke viktige strekninger inn til trebasert industri åpnet. Nå har samferdselsminister Ketil Solvik Olsen engasjert seg i saken, og tirsdag 13. juni var han med på en testkjøring sammen med næringen for å kartlegge utfordringer og finne mulige løsninger.

– Vi opplever at det var en svært løsningsorientert samferdselsminister som var med ut på kjøretur i dag. Nå har vi stor tro på at det kommer til å løse seg, sier administrerende direktør i Treindustrien Heidi Finstad.

Formålet med testkjøringen er å se om det er mulig å åpne veistrekninger som nå er stengt for modulvogntog, og eventuelt hva som må settes inn av tiltak for å få åpnet disse strekningene. Treidustrien påpeker at Statens Vegvesens avslag på å åpne industristrekninger er basert på datasimuleringer, og skriver følgende på nettsidene sine:

«Det er lagt til grunn en type vogntog som er lite i bruk i Norge. Industrien har investert i en annen type modulvogntog som har helt andre kjøreegenskaper når det kommer til for eksempel svingradius. Dette vogntoget likner svært mye på tømmervogntog, som veiene allerede er åpnet for. Treindustrien har lenge ønsket at det gjennomføres testkjøringer i praksis for å se hvordan datasimuleringene stemmer overens med faktiske forhold ute i felt. Vi er alle opptatt at sikkerhet skal være høyt prioritert og da er det viktig å sjekke ut hvordan de ulike vogntogene oppfører seg på veien.»

Treindustrien mener dagens situasjon gir en svært uheldig konkurransevridning, hvor norsk industri taper i konkurransen mot utenlandske leverandører:

«Dette er en svært viktig sak for hele industrien og kan bidra til tap av arbeidsplasser og nedleggelser dersom man ikke får løst utfordringen. Lengre vogntog gjør at man kan øke godsmengden per transport med 55 prosent og redusere antall lastebiler på veien med 33 prosent.»

(Kilde: Treindustrien)


Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om