Du er her

PTFs hedersbeger til Ole Sommerfelt

Papirindustriens Tekniske Forenings Hedersbeger ble på festmiddagen i tilknytning til årets Treforedlings-forum tildelt sivilingeniør Ole Sommerfelt. Han har siden 1998 vært foreningens generalsekretær, og var før det klubbmester i 20 år.
Av karljorgen.gurandsrud@mediaoslo.no
Publisert 23.11.2014 14:00

Ole Sommerfelt ble overrakt PTFs Hedersbeger av styreleder Rolf A. Hauge.

Ole Sommerfelt er utdannet som sivilingeniør ved Institutt for treforedlingskjemi, NTH (NTNU), i 1962, og ble medlem i PTF samme år. Han hadde i 11 år ledende stillinger ved blant annet Unions fabrikker Skotselv og Geithus, og har vært administrerende direktør ved A/S Greaker Industrier.

I 1977 ble han administrerende direktør for kjemikalieleverandøren W. R. Grace A/S. Senere overtok han internasjonale lederstillinger i det flernasjonale konsernet.

Sommerfelts innsats PTF startet allerede i 1970, da han ble innvalgt i styret. I 1977 var han viseformann og påtenkt som formann, men måtte fratre styret da han begynte i et leverandørfirma. Det var den tidens noe tvilsomme tolkning av leverandørenes posisjon i foreningen som slo ut.

Sommerfelt fortsatte likevel å arbeide for foreningen, nå som Klubbmester. Dette vervet hadde han i 20 år, før han i 1998 ble foreningens generalsekretær.