Du er her

Rekordhøy tømmerpris i sommer

I gjennomsnitt fikk skogeierne 400 kroner per kubikkmeter i 2. kvartal, 15 prosent mer enn i samme kvartal året før. Hovedårsaken til prisøkningen er at massevirkeprisen steg kraftig.
Av Redaksjonen
Publisert 08.08.2018 10:05

De foreløpige beregningene fra statistikken over skogavvirkning for salg viser at det ble avvirket 2,8 millioner kubikkmeter industrivirke for salg i 2. kvartal 2018, som innebærer en vekst på 6 prosent fra tilsvarende kvartal i 2017. Bruttoverdien av tømmer solgt til industrien utgjorde 1,1 milliarder kroner, som er en økning på 22 prosent fra samme kvartal året før, skriver Statistisk Sentralbyrå i en pressemelding.

Skogeierne fikk i gjennomsnitt 400 kroner per kubikkmeter solgt tømmer i 2. kvartal 2018. Det er 52 kroner mer enn i samme kvartal 2017. Gjennomsnittsprisen for skurtømmer av gran og furu økte med henholdsvis 8 og 4 prosent, mens prisen for gran og furu til massevirke gikk opp med henholdsvis 26 og 32 prosent.

Det ble eksportert 962 000 kubikkmeter tømmer i 2. kvartal 2018. Sammenlignet med 2. kvartal 2017 er det en nedgang på 58 000 kubikkmeter. Massevirke utgjorde 54 prosent av det eksporterte tømmeret, omtrent som i samme tidsrom året før.

(Pressemelding)

Nøkkelord