Du er her

Samler inn 50 år tre-data

Materiale fra de siste 50 års skogtre-forskning blir nå kartlagt og samlet inn.
Av Helle Hynne
Publisert 16.03.2010 07:00

I dag finnes det ingen fullstendig oversikt over forskning som er gjort på skogtre i Norge. Skogfrøverket samler derfor inn alt tilgjengelig materiale for å samle det i én søkbar database. Ill.foto: Colourbox.com.

I løpet av de siste 50 årene er det gjennomført mange forsøk med ulike skogtreslag i Norge, og kunnskapen om forsøkene er spredt mellom flere institusjoner og noen få personer.


Digitalt

For å unngå at viktig materiale går tapt, gjennomfører Skogfrøverket nå en sammenstilling av alt tilgjengelig materiale, skriver skogoglandskap.no.

Materialet skal inn i en søkbar digital database, der all informasjon om forsøkene er samlet.


Kilde til svar

Selv om mye av materialet er av eldre dato, kan det også være med på å besvare aktuelle spørsmål, skriver nettstedet. Databasen kan være en kilde til svar på spørsmål om de beste treslagene, proveniensene og familiene for optimal klimatilpasning, verdiskaping og CO2-binding.

Det treårige prosjektet "Tilrettelegging av informasjon om ressurser for planteforedling i Midt- og Nord-Norge" startet i fjor, og har så langt organisert data fra 180 forsøksfelt i Troms, Nordland og Nord-Trøndelag.

Les mer om innsamlingen på skogoglandskap.no

"