Du er her

Seminar om materialvalg i nytt regjeringskvartal

Betong, tre, stein, glass, stål, aluminium eller leire? Hva slags materialer bør brukes i det nye regjeringskvartalet?
Av Redaksjonen
Publisert 23.05.2018 12:04

Statsbygg inviterer i samarbeid med BNL og Nasjonalt program for leverandørutvikling inviterer til seminar om materialbruk i det nye regjeringskvartalet mandag 28. mai.

Statsbygg informerer om prosjektet og prosessen for materialvalg, mens leverandørindustrien er utfordret til å fortelle om de ulike materialenes styrker og svakheter med tanke på bruk, sikkerhet, miljø og hvor de ser for seg mulige innovasjonsområder i samarbeid med Statsbygg. Hva er industrien i stand til å utvikle og levere – i dag og i et 3-5 års perspektiv?

Hensikten med seminaret er å bidra til et helhetlig og objektivt kunnskapsgrunnlag om ulike materialer og gi informasjon om mulige utviklingsområder.