Du er her

Sterkt Glommen-resultat i 2017

Med rekordhøy tømmeromsetning og driftsinntekter på over én milliard kroner ble 2017 et godt år for Glommen.
Av Redaksjonen
Publisert 02.03.2018 09:19

– Oppsummert er 2017 et år med høy aktivitet både på tømmer og skogkultur. Glommen leverer et positivt driftsresultat og et solid finansresultat i 2017, godt drevet av utbytte i Moelven, sier administrerende direktør Gudmund Nordtun, ifølge en pressemelding.

Glommens økonomiske resultat i 2017 tilsier at det vil bli utbetalt utbytte i størrelsesorden 11 kroner pr kubikkmeter på medlemmenes tømmeromsetning i 2017. Videre sikrer Glommens solide økonomiske resultat avkastning på innskutt kapital. Det er lagt til grunn at andelskapitalen for 2017 forrentes med 4,07 % både for den ordinære andelskapitalen og for tilleggskapitalen. Dette er den maksimale avkastningen som samvirkeloven åpner for.

– I tråd med vår strategi går dermed utbyttet fra Moelven Industrier tilbake til andelseierne, sier Nordtun.

Tømmeromsetningen endte på 1,9 millioner kubikkmeter og er den høyeste noensinne. Driftsinntektene passerte for første gang én milliard kroner.

– Vi opplever stor etterspørsel etter både skurtømmer og massevirke, ikke minst bekreftet gjennom en vesentlig prisoppgang på massevirke i 2018. Vi tror at 2018 blir et år med høy aktivitet for skogbruket generelt og Glommen spesielt, sier Nordtun.

Konsernets resultat før skatt ble 92 MNOK. Morselskapet, Glommen Skog SA, hadde en omsetning på 1 059 MNOK (965 MNOK i 2016) og et driftsresultat på 3,7 MNOK (3,8 MNOK). Finansresultatet i morselskapet ble 29 MNOK (21,8 MNOK) og resultat før skatt ble 32,8 MNOK (25,6 MNOK).

(Pressemelding)


Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Du kan abonnere på trenytt.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her