Du er her

Stor interesse for TREdagen

200 deltakere møtte opp da TREdagen ble arrangert under Bygg Reis Deg i går.
Av Redaksjonen
Publisert 20.10.2017 10:15

– Oppmøtet reflekterer den omfattende aktiviteten innen tre i byggenæringen, sier administrerende direktør Hilde Tellesbø i Treteknisk i en pressemelding.

Innblikk i hele verdikjeden

Det har de siste årene vært en betydelig utvikling av trebaserte industrielle konsepter i Norge og utlandet, og tre brukes i økende grad innen store byggeprosjekter i Norge.

Treteknisk, Treindustrien og Trefokus ønsket med TREdagen å vise ulike markedsmuligheter for bransjen, samt å belyse at industrielle løsninger i tre møter krav fra markedet. I tillegg dekket programmet et bredt spekter i hele verdikjeden; fra tekniske utfordringer med å bygge verdens høyeste boligblokker til overflatebehandling på private hytter.

– For vår del var det viktig å gi et innblikk i hva ulike aktører i hele verdikjeden gjør, og hvilke utfordringer næringen i fremtiden står overfor. Det finnes i dag løsninger innen industrialisert trebyggeri på områder som tidligere ble sett på som en utfordring. Vi ser også at det stadig utvikles nye produkter og systemer som gjør konseptene enda bedre, enklere og mer lønnsomme. Et område hvor det skjer mye er for eksempel innen lyd, sier Hilde Tellesbø.


Hilde Tellesbø i Treteknisk og Tina Sletbak-Akerø i Treindustrien mener det er viktig med samarbeid i hele verdikjeden for å få fram de beste løsningene. (Foto: Treteknisk)

Samarbeid i hele verdikjeden er viktig

Treindustrien understreker i pressemeldingen behovet for samarbeid i hele verdikjeden for å få fram de beste løsningene.

– Det investeres og satses i industrien, og vi ønsker samarbeid i hele verdikjeden for å få fram de aller beste konseptene. Kunnskap om tre som materiale må kobles med industrielle prosesser og markedsbehov, sier Tina Sletbak-Akerø, Fagsjef for Næringspolitikk og utvikling i Treindustrien.

Erfaring fra Treet brukes i Mjøstårnet

Rådgivende ingeniør Magne Aanstad Bjertnæs i Sweco var en av de som fortalte om erfaringene sine på TREdagen. Han fortalte at for hver gang aktørene i byggenæringen får mulighet til å bygge nye, store prosjekter, skaffer bedriftene seg ny og viktig kompetanse. Denne kunnskapen gir bedriftene konkurransefortrinn, men er samtidig overførbar til resten av byggenæringen, slik at andre kan dra nytte av og bygge videre på det man har erfart.

– Da vi bygget Treet i Bergen, som ble verdens høyeste boligblokk, skaffet vi oss verdifull erfaring med bygging av en høy konstruksjon - uten å ha gjort det før. Med Mjøstårnet i Brumunddal, som vi er i gang med, tar vi erfaring fra Bergen med videre inn i byggingen av det som overtar verdensrekorden i 2019, sa Bjertnæs.

– Bygging i tre vil bli billigere

Bjertnæs fortalte at de viktigste nye erfaringene bransjene har skaffet seg når Mjøstårnet er fullført er en forbedret oversikt over økonomien, modelleringer under prosjekteringsfasen og hvordan slike store konstruksjoner oppfører seg ved brann. 

– Vi ser at underleverandørene ikke har nok erfaring med industrialiserte løsninger med tre, slik at de kan treffe presist nok på pris. Siden underleverandører fortsatt er usikre, tar de ofte i litt ekstra og skaffer seg en økonomisk buffer, i forhold til om de hadde bygget i stål eller betong. Men etter at Mjøstårnet er utført og vi har skaffet oss et helhetlig kostnadsbilde over byggekostnadene, vil bransjene med langt større sikkerhet treffe på rett pris. Og bygging i tre vil bli billigere, sier Bjertnæs.


Magne Aanstad Bjertnæs i Sweco og Harald Liven i Moelven Limtre AS var blant foredragsholderne. (Foto: Treteknisk)

Branntest gir trygghet

Den andre overførbare erfaringen med Mjøstårnet er brann. Harald Liven ved Moelven Limtre AS fortalte at Moelven Limtre i samarbeid med Sweco i forkant av byggeprosjektet har foretatt branntester av konstruksjonen.

– Branntesten viser at limtresøylene tåler et fullstendig brannforløp. Målet med branntestene vi har utført i Brumunddal-bygget er at konstruksjonen skal stå etter at bygget har brent helt ut. Det har vi testet, og nå kan vi bevise at det vi har visst stemmer empirisk. Denne kompetansen gir en trygghet, både for de byggene som allerede er reist, Mjøstårnet og fremtidens høyhus, sier Liven.

Også rom for nyheter

Det ble også presentert en nyhet under arrangementet: Salgsingeniør Tom Helge Stubbe i Kjeldstad Trelast viste fram den nye limtrebjelken K-Bjelke Plus. Stubbe fortalte at dette er en innovativ kraftkar som det kan skapes bygg med nye romløsninger av og forbedrete miljøgevinster. K-Bjelke Plus er en videreutvikling av bedriftens serie med K-bjelker og K-stendere. Produktet er utviklet i et nært samarbeid mellom Kjeldstad Trelast, Treteknisk, næringsklyngen Arena Skog i Trøndelag og Innovasjon Norge.

(Pressemelding fra Treteknisk)


Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Du kan abonnere på trenytt.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her

Faktaboks

Disse foredragene ble holdt under seminaret:

Mjøstårnet og Treet - høyhus i tre
Hva er de største utfordringene? Hvordan kan løsningene brukes generelt?
Ved Harald Liven, Moelven Limtre AS

Tre er et lett materiale og lyd er en utfordring
Hva er gode trebaserte og hybride løsninger?
Ved Geir Glasø, Treteknisk

Byggesystemer i høyden
Hvilke muligheter og begrensninger ligger i de ulike trebaserte konseptene?
Ved Magne Aanstad Bjertnæs, Sweco AS

Masseprodusert skreddersøm
Et utall av muligheter med elementbygg i miljøvennlig tre
Ved Jarle Berg, Støren Treindustri AS

Spikerbaserte konstruksjoner gir store muligheter i etasjeskiller, vegg- og takkonstruksjoner
Ved Kjell Arve Bjørnestad, Pretre AS

Bruk av massivtre i store byggeprosjekter
Et kostnadseffektiv og miljøriktig alternativ med store markedsmuligheter.
Ved  Carsten Hovind, Nordisk Massivtre AS

K-produkter bidrar til effektivt byggesystem
Ved Tom Helge Stubbe, Kjeldstad Trelast AS

Konstruksjonsvirke med riktig kvalitet
Automatsortering med kundetilpasning.
Foredragsholdere: Glenn Jensen og Kjell Morten Horntvedt, Bergene Holm AS

Industriell overflatebehandling gir gode tekniske produkter og markedsmessige muligheter
Ved Sverre Bjærtnes, Bjertnæs Sag AS

Kvalitetsmerket overflatebehandlet kledning fra produsent
Orientering og bakgrunn.
Ved Halvard Nørbech - Moelven Wood AS og Aleksander Lundby - Treteknisk

Om Treteknisk:

Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk) er en frittstående forskningsforening og eies av 130 medlemsbedrifter. Treteknisk skal fremme medlemsbedriftenes lønnsomhet ved bruk av oppdatert kunnskap om trevirke – dets egenskaper, bearbeiding og anvendelse. Virkemidlene er målrettet FoU, kunnskapsformidling, rådgivning og kvalitetsdokumentasjon. Instituttet er organisert i tre avdelinger som er rettet mot tekniske resultatområder, samt en stabsavdeling; Prøving og sertifisering; Material og prosess; Bygg og marked. Treteknisk arbeider også på tvers av avdelingene både i oppdrag og forskningsprosjekter, slik at man får en helhetlig kunnskap og tankegang igjennom hele næringskjeden.

(Kilde: Treteksnisk)