Du er her

Tømmeret skal fram på utbedrede veier

25 millioner kroner skal nå brukes til å utbedre fylkesveier med mye tømmertransport.
Av Redaksjonen
Publisert 20.03.2019 13:56

– Flaskehalser, for eksempel i form av bruer som ikke tåler de tyngste tømmervogntogene, gjør transport av tømmer langs smale veier i Norge tungvint. Utbedring av flaskehalsene vil styrke konkurransekrafta i skog- og trenæringa gjennom lavere transportkostnader, gi færre lastebiler på veiene og bedre miljø, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding.

Redusert klimagassutslipp og lavere energibruk

Store deler av veinettet er nå åpnet for tømmervogntog på 60 tonn.

– Ved å øke lasta kan antallet vogntog minske med en firedel. Dette vil gi redusert klimagassutslipp og lavere energibruk. Likevel fører noen få flaskehalser som ikke tåler 60 tonn til at tømmernæringa noen steder må kjøre med lettere last. Derfor fordeler vi nå 25 millioner kroner i tilskudd til fylkeskommunene for å utbedre flaskehalser på fylkesveinettet, seier Dale.

Det er lagt opp til å finansiere forsterking av mindre bruer slik at disse tåler 60 tonn totalvekt. Pengene blir fordelt etter forslag fra Statens vegvesen som har fått innspill fra skognæringa. Tre av bruene som skal bli forsterka, Steinsbrua i Østfold, Skaue bru i Vest-Agder og Resa bru i Trøndelag, er blant de største flaskehalsene for tømmertransporten, ifølge Dale.

Årlige besparelser på 4 millioner kroner

Norges skogeierforbund anslår at utbedringene vil kunne gi årlige besparelser for tømmertransporten på omlag 4 millioner kroner.

Ifølge Dale har regjeringas satsing på vei og kai styrka konkurransekrafta i skog- og trenæringa. I perioden 2014 til 2018 er det bevilget rundt 760 millioner kroner til infrastrukturtiltak i skogbruket. Av dette er omlag 525 millioner kroner til skogsveier og 235 millioner kroner til tømmerkaier. Strategisk plasserte tømmerkaier er viktig for å få transportert tømmer fra skogen og fram til foredlingsindustrien, heter det i pressemeldingen.

Tabellen nedenfor viser fordelinga for 2019:

Brunavn

Fylke

Kostnadsanslag (mill. kr)

Fv 21 Steinsbrua

Østfold

5,7

Fv 700 Resa bru

Trøndelag

2,5

Fv 813 Vesterli bru

Nordland

2,0

Fv 152 Sagstu bru

Aust-Agder

5,1

Fv 406 Fidje bru

Aust-Agder

4,2

Fv 455 Homme bru

Vest-Agder

1,4

Fv 455 Skaue bru

Vest-Agder

0,2

Fv 237 Løkenkvern bru

Hedmark

0,9

Fv 817 Folda bru

Trøndelag

3,0 (til delfinansiering)

(Pressemelding)


Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Du kan abonnere på trenytt.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her