Du er her

Tømmerprisene fortsetter å øke

Tømmerprisen økte med 14 prosent fra første kvartal 2018 til første kvartal 2019. I gjennomsnitt fikk skogeierne 450 kroner per kubikkmeter. Det er 55 kroner mer enn i første kvartal 2018.
Av Redaksjonen
Publisert 13.05.2019 07:02

Det er hogst av gran og furu til massevirke som bidrar mest til prisøkningen, skriver Statistisk sentralbyrå på sine nettsider.

De foreløpige beregningene for statistikken over skogavvirkning for salg, viser at det ble avvirket 3,0 millioner kubikkmeter industrivirke for salg i første kvartal 2019, en vekst på 6 prosent. Bruttoverdien av tømmer solgt til industrien utgjorde 1,3 milliarder kroner, noe som er en økning på 20 prosent sammenlignet med første kvartal 2018.

Figur 1:

Høy pris på massevirke

Gjennomsnittsprisen for massevirke av gran og furu økte med henholdsvis 33 og 38 prosent til 350 og 332 kroner, mens prisen for sagtømmer av gran og furu gikk opp med henholdsvis 8 og 7 prosent. Dette gir en pris på henholdsvis 539 og 494 kroner per kubikkmeter.

Eksporterte 948 000 kubikkmeter

Det ble eksportert 948 000 kubikkmeter tømmer i første kvartal 2019. Sammenlignet med første kvartal 2018 er det en økning på 64 000 kubikkmeter. Massevirke utgjorde 60 prosent av det eksporterte tømmeret.

(Kilde: SSB)


Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Du kan abonnere på trenytt.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her