Du er her

Tre betyr mye for trivsel og helse

Vi har omgitt oss med tre innendørs i hundrevis av år. Mange føler velvære og trives godt i trebaserte miljøer. Men hva vet vi egentlig om dette? En nyutgitt bok, "Functional Wood", har forsøkt å samle kunnskapen om dette temaet.
Av Redaksjonen
Publisert 02.09.2016 09:07Hvordan våre omgivelser utformes og hvilke materialer som brukes betyr mye for hvordan vi trives, vår generelle helse og ikke minst kvaliteten på hverdagslivet.

Norsk Treteknisk Institutt er et av FoU-miljøene i Europa som tidlige begynte å forske på sammenhengene mellom utforming og materialvalg i interiører og hvilken betydning det har for fysisk og psykisk helse. Dette har bl.a. medført at de har vært partner i flere internasjonale FoU-prosjekter.

FoU-prosjektet som står bak boken "Functional Wood" er finansiert gjennom ERA-nettet WoodWisdom med delfinansiering av blant annet Forskningsrådet.

Resultatene som fremkommer i boka viser at bruk av tre i interiører og fokus på arkitektur og design generelt sett har positiv innvirkning på folks psykiske og fysiske helse. Samtidig peker boka på at dette er et ungt forskningsfelt hvor behovet for ytterligere forskning er stort.

– Det er økende oppmerksomhet omkring kvaliteten på innemiljøet, og hvordan tre påvirker dette. At mye av kunnskapen nå er samlet mellom to permer, er et stort skritt i riktig retning for å øke bevisstheten rundt trematerialers positive helseeffekter, sier Anders Q Nyrud ved Treteknisk.

Les mer om boka og last den ned som PDF her

(Pressemelding)


Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om


 

Nøkkelord