Du er her

Treteknisk inn i Skattfunn-prosjekt

Moholt 50|50 er et av Europas største massivtreutbygginger. Fem tårn på ni etasjer er snart ferdigstilt med Studentsamskipnaden i Trondheim som utbygger.
Av Redaksjonen
Publisert 16.09.2016 13:10

Veidekke er utførende entreprenør og WoodCon har levert massivtre-elementene. Sammen med Treteknisk skal de involverte partene gjennomføre et Skattefunn-prosjekt som skal dokumentere ytelsene til en moderne massivtrekonstruksjon, gjennom løpende målinger i ett av byggene.

– Skattefunn er et svært viktig virkemiddel for sikre næringsutvikling og innovasjon, sier Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien i en pressemelding.

Moholt 50|50 er Studentsamskipnaden i Trondheim sin siste store utbygging. Da planene ble lagt var det tidlig klart at man ønsket å bygge hele prosjektet i massivtre. Prosjektet består av fem høyhus eller tårn på ni etasjer og har til sammen 632 studentboliger og utgjør totalt 23.000 kvm. Bæresystemet er i massivtre og det er brukt 5600 kbm massivtre.

Skattefunn-prosjektet, som finansieres av Forskningsrådet, skal undersøke nærmere en del sentrale egenskaper hos massivtre ut over det å fungere som bæresystem. Hvordan virker massivtre som klimaskall, hvordan påvirkes energibruken og hva betyr massivtre for innemiljøet? Dette er spørsmål som Treteknisk skal belyse og finne svar på i prosjektet. For å få inn data vil det blant annet bli montert inn følere og sensorer i konstruksjonen slik at man kan følge utviklingen i bygget gjennom døgnet og over en lengre periode.

– Treteknisk skal instrumentere fire etasjer, to med en panellakk og to med ubehandlede overflater. Hus med så mye tre oppfører seg annerledes enn hus i tradisjonelle materialer. Dette ønsker vi å dokumentere innen energibruk og komfortstudier, sier seniorforsker Kristine Nore ved Treteknisk.

Treteknisk har lang erfaring i instrumentering og måling av ulike ytelser hos bygg og konstruksjoner. Dette omfatter ulike fag og innfallsvinkler som statikk, bæreevne, holdbarhet og innemiljø. Treets egenskaper i forhold til innemiljø og energibruk er et fagområde i vekst og utvikling, og hvor Treteknisk har etablert seg som en aktør også i internasjonal sammenheng.

(Pressemelding)


Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om