Du er her

Unik database for treforskning

En ny forskningsportal, Träforskningsportalen, er lansert i Sverige og inneholder over 6000 forskningsrapporter relatert til tre og trebyggeri.
Av Redaksjonen
Publisert 16.05.2018 11:45

Träforskningsportalen ble lansert 9. april og databasen har lenge blitt etterspurt av treindustrien, skriver Svenskt Trä. Databasen skal bli en anvendelig kilde til kunnskap for forskere, studenter, entreprenører og arkitekter.

Det er bransjeorganisasjonen Svenskt Trä i samarbeid med Kungliga Biblioteket som står bak databasen. I oppstarten av portalen har også RISE (Research Institute og Sweden, hatt en nøkkelrolle.

Forskning rundt tre har foregått lenge, men rapportene er blitt samlet i ulike databaser siden det har manglet et felles sted å lagre dem på. Treindustrien i Sverige ga derfor Svenskt Trä oppdraget med å forenkle og tilgjengeliggjøre resultatene av treforskningen. Databasen er åpen for alle.

– For raskt å kunne nå ut til så mange som mulig, valgte vi å lansere Träforskningsportalen på traguiden.se som har om lag en million besølkende hvert år, sier Alexander Nyberg, arkitekt og prosjektleder i Svenskt Trä.

Träforskningsportalen blir enkel å finne på traguiden.se og får en egen fane i hovedmenyen.

Nøkkelord