Du er her

Vil ha mer sagtømmer fra granskog

Glommen, Mjøsen, Moelven og Norsk Virkesmåling vil forenkle og liberalisere kvalitetskravene til sagtømmer for å sikre mer råstoff til sagbruksindustrien.
Av Redaksjonen
Publisert 20.11.2017 14:27

Glommen Skog, Mjøsen Skog, Moelven og Norsk Virkesmåling har det siste året gjennomført et utviklingsprosjekt for å se på muligheten for å liberalisere målereglementet for sagtømmer av gran. Det skriver Glommen Skog på sine nettsider.

Prosjektets intensjon har vært tuftet på tre hovedprinsipper:

- Øke skurbar andel i avvirkningene.
- Sikre mer råstoff på kortere transportavstand til industri.
- Forenkle tømmerreglement slik at det er praktikabelt for skogsentreprenør og tømmermåler.

Prosjektet har resultert i et nytt målereglement som skal testes ut i større skala det kommende halvåret. Moelven Timber sine bruk Våler, Mjøsbruket, Årjäng og Numedal vil måle inn gran sagtømmer på det nye testreglementet i første halvår 2018.

Resultatevaluering rundt halvårsskiftet til sommeren vil avgjøre eventuelt fortsettelse og behov for korrigering av reglementet.

Testreglementet som foreligger gjør avviket mellom norsk og svensk målereglement for sagtømmer minimalt, skriver Glommen Skog.

Les mer om saken på glommen-skog.no


Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Du kan abonnere på trenytt.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her

 

Nøkkelord